Angular frequency

Angular frequency
Angular frequency ω (in radians per second), is larger than frequency ν (in cycles per second, also called Hz), by a factor of 2π.

In physics, angular frequency ω (also referred to by the terms angular speed, radial frequency, circular frequency, orbital frequency, and radian frequency) is a scalar measure of rotation rate. Angular frequency (or angular speed) is the magnitude of the vector quantity angular velocity. The term angular frequency vector \vec{\omega} is sometimes used as a synonym for the vector quantity angular velocity.[1]

One revolution is equal to 2π radians, hence[1][2]

\omega = {{2 \pi} \over T} = {2 \pi f} = \frac {|v|} {|r|} ,

where

ω is the angular frequency or angular speed (measured in radians per second),
T is the period (measured in seconds),
f is the ordinary frequency (measured in hertz) (sometimes symbolised with ν),
v is the tangential velocity of a point about the axis of rotation (measured in meters per second),
r is the radius of rotation (measured in meters).

Contents

Units

In SI units, angular frequency is normally presented in radians per second, even when it does not express a rotational value. From the perspective of dimensional analysis, the unit Hertz (Hz) is also correct, but in practice it is only used for ordinary frequency f, and almost never for ω. This convention helps avoid confusion.[3]

In digital signal processing, the angular frequency may be normalized by the sampling rate, yielding the normalized frequency.


For example

a = - \omega^2 x \; ,

where x is displacement from an equilibrium position.

Using 'ordinary' revolutions-per-second frequency, this equation would be

 a = - 4 \pi^2 f^2 x\; .

Oscillations of a spring

Another often encountered expression when dealing with small oscillations or where damping is negligible is:[4]

 \omega^{2} = \frac{k}{m} ,

where

k is the spring constant
m is the mass of the object.

This is referred to as the natural frequency (which can sometimes be denoted as ω0).

LC Circuits

The resonant angular frequency in an LC circuit equals the square root of the inverse of capacitance (C measured in farads), times the inductance of the circuit (L in henrys).[5]

\omega = \sqrt{1 \over LC}

See also

References and notes

 1. ^ a b Cummings, Karen; Halliday, David (Second Reprint: 2007). Understanding physics. New Delhi: John Wiley & Sons Inc., authorized reprint to Wiley - India. pp. 449, 484, 485, 487. ISBN 9788126508822. http://books.google.com/?id=rAfF_X9cE0EC&printsec=copyright. (UP1)
 2. ^ Holzner, Steven (2006). Physics for Dummies. Hoboken, New Jersey: Wiley Publishing Inc. pp. 201. ISBN 978-0-7645-5433-9. http://books.google.com/?id=FrRNO6t51DMC&pg=PA200&dq=angular+frequency. 
 3. ^ Lerner, Lawrence S. (1996-01-01). Physics for scientists and engineers. p. 145. ISBN 9780867204797. http://books.google.com/books?id=eJhkD0LKtJEC&pg=PA145. 
 4. ^ Serway,, Raymond A.; Jewett, John W. (2006). Principles of physics - 4th Edition. Belmont, CA.: Brooks / Cole - Thomson Learning. pp. 375, 376, 385, 397. ISBN 9780534464790. http://books.google.com/?id=1DZz341Pp50C&pg=PA376&dq=angular+frequency. 
 5. ^ Nahvi, Mahmood; Edminister, Joseph (2003). Schaum's outline of theory and problems of electric circuits. McGraw - Hill Companies (McGraw - Hill Professional). pp. 214, 216. ISBN 0071393072. http://books.google.com/?id=nrxT9Qjguk8C&pg=PA103&dq=angular+frequency. (LC1)

Related Reading:

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • angular frequency — kampinis dažnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Virpesio fazės kitimo sparta, išreiškiama formule: ω = 2πf; čia f – dažnis. Kampinio dažnio ω matavimo vienetas yra rad/s (radianas per sekundę), o dažnio f – Hz (hercas) …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • angular frequency — kampinis dažnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. angular frequency; cyclic frequency; radian frequency vok. Kreisfrequenz, f; Winkelfrequenz, f rus. круговая частота, f; угловая частота, f; циклическая частота, f pranc. fréquence… …   Fizikos terminų žodynas

 • angular frequency — kampinis dažnis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. angular frequency; circular frequency vok. Kreisfrequenz, f; Winkelfrequenz, f rus. круговая частота, f; угловая частота, f pranc. fréquence angulaire, f; fréquence circulaire, f …   Automatikos terminų žodynas

 • angular frequency of Larmor precession — Larmoro precesijos dažnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. angular frequency of Larmor precession; Larmor frequency; Larmor precession frequency vok. Larmor Frequenz, f; Larmor Kreisfrequenz, f; Larmor Präzessionsfrequenz, f rus.… …   Fizikos terminų žodynas

 • angular frequency — noun : frequency of a periodic process (as electric oscillation or sound vibration) expressed in radians per second, equivalent to frequency in cycles multiplied by 2π * * * Physics. a measure of the frequency of an object varying sinusoidally… …   Useful english dictionary

 • angular frequency — Physics. a measure of the frequency of an object varying sinusoidally equal to 2 pi times the frequency in cycles per second and expressed in radians per second. [1925 30] * * * …   Universalium

 • angular frequency — /ˌæŋgjələ ˈfrikwənsi/ (say .anggyuhluh freekwuhnsee) noun the frequency of a periodic phenomenon expressed in radians per second, which is equal to 2π multiplied by the frequency in hertz …  

 • angular frequency — noun A scalar measure of rate of rotation …   Wiktionary

 • Planck angular frequency — The Planck angular frequency is the unit of angular frequency, denoted by ωP, in the system of natural units known as Planck units. omega p = frac{1}{t p} = sqrt{frac{c^5}{hbar G approx 1.85487 × 1043 s 1wherec is the speed of light in a… …   Wikipedia

 • Larmor angular frequency — kampinis Larmoro dažnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. Larmor angular frequency; Larmor frequency; Larmor precession frequency vok. Larmor Kreisfrequenz, f rus. круговая частота Лармора, f; угловая частота Лармора, f pranc. fréquence …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”