Shear stress

Shear stress
Shear stress
SI symbol: τ
SI unit: pascal
Derivations from other quantities: τ = F / A
A shear stress, \tau\, is applied to the top of the square while the bottom is held in place. This stress results in a strain, or deformation, changing the square into a parallelogram. The area involved would be the top of the parallelogram.

A shear stress, denoted \tau\, (Greek: tau), is defined as the component of stress coplanar with a material cross section. Shear stress arises from the force vector component parallel to the cross section. Normal stress, on the other hand, arises from the force vector component perpendicular or antiparallel to the material cross section on which it acts.

Contents

General shear stress

The formula to calculate average shear stress is[citation needed]:

 \tau = {F \over A},

where

τ = the shear stress;
F = the force applied;
A = the cross-sectional area of material with area parallel to the applied force vector.

Other forms of shear stress

Beam shear

Beam shear is defined as the internal shear stress of a beam caused by the shear force applied to the beam.

 \tau = {VQ \over It},

where

V = total shear force at the location in question;
Q = statical moment of area;
t = thickness in the material perpendicular to the shear;
I = Moment of Inertia of the entire cross sectional area.

This formula is also known as the Jourawski formula.[1]

Semi-monocoque shear

Shear stresses within a semi-monocoque structure may be calculated by idealizing the cross-section of the structure into a set of stringers (carrying only axial loads) and webs (carrying only shear flows). Dividing the shear flow by the thickness of a given portion of the semi-monocoque structure yields the shear stress. Thus, the maximum shear stress will occur either in the web of maximum shear flow or minimum thickness.

Also constructions in soil can fail due to shear; e.g., the weight of an earth-filled dam or dike may cause the subsoil to collapse, like a small landslide.

Impact shear

The maximum shear stress created in a solid round bar subject to impact is given as the equation:

\tau=2\left({UG \over V}\right)^{1 \over 2},

where

U = change in kinetic energy;
G = shear modulus;
V = volume of rod;

and

 U = U_{rotating}+U_{applied} \,;
 U_{rotating} = {1 \over 2}I\omega^2 \,;
 U_{applied} = T \theta_{displaced} \,;
I \, = mass moment of inertia;
\omega \, = angular speed.

Shear stress in fluids

Any real fluids (liquids and gases included) moving along solid boundary will incur a shear stress on that boundary. The no-slip condition[2] dictates that the speed of the fluid at the boundary (relative to the boundary) is zero, but at some height from the boundary the flow speed must equal that of the fluid. The region between these two points is aptly named the boundary layer. For all Newtonian fluids in laminar flow the shear stress is proportional to the strain rate in the fluid where the viscosity is the constant of proportionality. However for Non Newtonian fluids, this is no longer the case as for these fluids the viscosity is not constant. The shear stress is imparted onto the boundary as a result of this loss of velocity. The shear stress, for a Newtonian fluid, at a surface element parallel to a flat plate, at the point y, is given by:

\tau (y) = \mu \frac{\partial u}{\partial y}~~,

where

μ is the dynamic viscosity of the fluid;
u is the velocity of the fluid along the boundary;
y is the height above the boundary.

Specifically, the wall shear stress is defined as:

\tau_\mathrm{w} \equiv \tau(y=0)= \mu \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y = 0}~~.

In case of wind, the shear stress at the boundary is called wind stress.

Measurement by shear stress sensors

Diverging fringe shear stress sensor

This relationship can be exploited to measure the wall shear stress. If a sensor could directly measure the gradient of the velocity profile at the wall, then multiplying by the dynamic viscosity would yield the shear stress. Such a sensor was demonstrated by A. A. Naqwi and W. C. Reynolds.[3] The interference pattern generated by sending a beam of light through two parallel slits forms a network of linearly diverging fringes that seem to originate from the plane of the two slits (see double-slit experiment). As a particle in a fluid passes through the fringes, a receiver detects the reflection of the fringe pattern. The signal can be processed, and knowing the fringe angle, the height and velocity of the particle can be extrapolated. The measured value of wall velocity gradient is independent of the fluid properties and as a result does not require calibration. Recent advancements in the micro-optic fabrication technologies have made it possible to use integrated diffractive optical element to fabricate diverging fringe shear stress sensors usable both in air and liquid.

Micro-pillar shear-stress sensor

A further technique recently proposed is that of slender wall-mounted micro-pillars made of the flexible polymer PDMS, which bend in reaction to the applying drag forces in the vicinity of the wall. The deflection of the pillar tips from a reference position is detected optically and serves as a representative of the wall-shear stress. It allows the instantaneous detection of the streamwise and spanwise wall-shear stress distribution in turbulent flow up to high Reynolds numbers.[4][5]

See also

References

 1. ^ Timoshenko, Stephen P. (1983), History of Strength of Material, Courier Dover Publications, p. 141, ISBN 0486611876, http://books.google.com/?id=tkScQmyhsb8C .
 2. ^ Day, Michael A. (2004), The no-slip condition of fluid dynamics, Springer Netherlands, pp. 285–296, ISSN (Print) 1572-8420 (Online) 0165-0106 (Print) 1572-8420 (Online), http://www.springerlink.com/content/k1m4t1p02m778u88/ .
 3. ^ Naqwi, A. A.; Reynolds, W. C. (jan 1987), "Dual cylindrical wave laser-Doppler method for measurement of skin friction in fluid flow", NASA STI/Recon Technical Report N 87 
 4. ^ Große, S.; Schröder, W. (2009), "Two-Dimensional Visualization of Turbulent Wall Shear Stress Using Micropillars", AIAA Journal 47 (2): 314–321, Bibcode 2009AIAAJ..47..314G, doi:10.2514/1.36892 
 5. ^ Große, S.; Schröder, W. (2008), "Dynamic Wall-Shear Stress Measurements in Turbulent Pipe Flow using the Micro-Pillar Sensor MPS³", International Journal of Heat and Fluid Flow 29 (3): 830–840, doi:10.1016/j.ijheatfluidflow.2008.01.008 

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

 • Shear stress — Shear stress. См. Касательное напряжение. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО Профессионал , НПО Мир и семья ; Санкт Петербург, 2003 г.) …   Словарь металлургических терминов

 • shear stress — ▪ physics       force tending to cause deformation of a material by slippage along a plane or planes parallel to the imposed stress. The resultant shear is of great importance in nature, being intimately related to the downslope movement of earth …   Universalium

 • shear stress — liestinis įtempis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įtempis, veikiantis nagrinėjamo tariamojo pjūvio plokštumoje. Šis įtempis susijęs su šlyties deformacija. atitikmenys: angl. shear stress vok. Tangentialspannung, f rus …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • shear stress — stress acting parallel to an imaginary plane cut through an object …   Mechanics glossary

 • shear stress —    See stress, shear …   Lexicon of Cave and Karst Terminology

 • shear stress — /ˈʃɪə strɛs/ (say shear stres) noun the magnitude of a shearing force per unit area of cross section …   Australian-English dictionary

 • shear stress — noun the component of stress that causes parallel layers of a material to move relative to each other in their own planes …   Wiktionary

 • shear stress — noun : shearing stress …   Useful english dictionary

 • shear stress response element — (= SSRE) Various cells can be stimulated to divide if subject to fluid shear stress. This is particularly interesting in the case of endothelial and vascular smooth muscle cells and efforts have been made to identify the response element that… …   Dictionary of molecular biology

 • shear stress intensity — Смотри интенсивность касательных напряжений …   Энциклопедический словарь по металлургии

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”