Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic

Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic

Infobox Anthem
title = Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni
english_title = Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic
prefix = National
country = AZE
composer = Uzeyir Hajibeyov
author = Suleyman Rustam,
Samad Vurgun,
Huseyn Arif
adopted = 1944
until = 1992
sound = Ussr Azerbaijan Anthem.ogg
sound_title = Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni

The State Anthem of the Azerbaijan SSR was the national anthem of Azerbaijan when it was a republic of the Soviet Union and known as the Azerbaijan SSR.

Background

The anthem was used from 1944 to 1992. It was composed by Uzeyir Hajibeyov, who also composed the March of Azerbaijan, the current national anthem of Azerbaijan. Suleyman Rustam, Samad Vurgun and Huseyn Arif wrote the lyrics which were altered in 1978 to remove mentions of Joseph Stalin. This is the version presented here.

Azerbaijani lyrics in Cyrillic script

:Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар! :Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.:Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,:Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!

::Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,::Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.::Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,::Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

:Одлар јурдул Бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,:Гаһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.:Насилләрдән-нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,:Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.

::Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,::Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.::Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,::Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

:Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,:Мүгәддәсдир, сарсылмасдыр дост елләрин бу илгары.:Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,:Гој вар олсун бу иттифаг - шанлы Совет Вәтәнимиз!

::Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,::Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.::Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,::Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Azerbaijani lyrics in Latin script

:Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!:Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.:Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,:Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

::Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,::Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.::Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,::Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

:Odlar yurdul Bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,:Qahrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.:Nasillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,:Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.

::Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,::Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.::Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,::Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

:Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,:Müqəddəsdir, sarsılmasdır dost ellərin bu ilqarı.:Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,:Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!

::Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,::Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.::Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,::Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

External links

* [http://www.nationalanthems.info/az-ssr.mid MIDI file]
* [http://marxists.org/history/ussr/sounds/mp3/anthems/Azerbaijan.mp3 Vocal recording in MP3 format]
* [http://david.national-anthems.net/az-ssr.htm Lyrics - nationalanthems.info]


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Azerbaijan Soviet Socialist Republic — This article is about the former Soviet republic. For other uses, see Azerbaijan (disambiguation). Azerbaijan Soviet Socialist Republic Азербайджанская Советская Социалистическая Республика Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы …   Wikipedia

  • Armenian Soviet Socialist Republic — Армянская Советская Социалистическая Республика Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն …   Wikipedia

  • Moldavian Soviet Socialist Republic — Молдавская Советская Социалистическая Республика Republica Sovietică Socialistă Moldovenească ← …   Wikipedia

  • Georgian Soviet Socialist Republic — Infobox SSR name = Georgian SSR rus name = Грузинская Советская Социалистическая Республика loc name = საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა full name = Georgian Soviet Socialist Republic year start = 1921 year end = 1991 p1 = Democratic… …   Wikipedia

  • Azerbaijan Democratic Republic — People s Republic of Azerbaijan / Azerbaijan Democratic Republic Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti / Azərbaycan Demokratik Respublikası ← …   Wikipedia

  • Soviet Central Asia — refers to the section of Central Asia formerly controlled by the Soviet Union, as well as the time period of Soviet control (1918 1991). In terms of area, it is nearly synonymous with Russian Turkestan, the name for the region during the Russian… …   Wikipedia

  • Soviet Union — USSR and CCCP redirect here. For other uses, see USSR (disambiguation) and CCCP (disambiguation). Soviet redirects here. For the term itself, see Soviet (council). For other uses, see Soviet (disambiguation). Union of Soviet Socialist Republics …   Wikipedia

  • Azerbaijan — This article is about the country in Eurasia. For other uses, see Azerbaijan (disambiguation) …   Wikipedia

  • Azerbaijan — <p></p> <p></p> Introduction ::Azerbaijan <p></p> Background: <p></p> Azerbaijan a nation with a majority Turkic and majority Shia Muslim population was briefly independent (from 1918 to 1920)… …   The World Factbook

  • Czechoslovak Socialist Republic — Československá socialistická republika Satellite state of the Soviet Union ← …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”