Burtas

Burtas

Burtas or Bortas (plural "Bortaslar") were a tribe of uncertain ethnolinguistic affiliation inhabiting the steppe region north of the Caspian Sea in medieval times (modern Penza Oblast, Ulyanovsk Oblast and Saratov Oblast of the Russian Federation). They were subject to the Khazars.

The Burtas are generally believed to be a Finno-Ugrian tribal confederacy (probably later assimilated to Turkic language), the ancestors of the modern Moksha Mordvins group of the Mordvin people as well as some groups (such as Mishars) of Volga Tatars and Chuvash people.

Recently, some scholars have challenged the conventional theory, suggesting that the Burtas were actually Alans or another Iranian ethnolinguistic group.


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Burtas — Sp Burtãsas Ap Буртас/Burtas L u. RF Penzos sr …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • burtas — 1 bùrtas sm. (1) 1. R sutartas ženklas kam nors išspręsti, pasiskirstyti ir pan.: Burtą mesti B. Bùrtą traukti KII34. Liuterijos bùrtas (bilietas) KII34. Žaidėjai bùrtais pasiskirstė vietomis DŽ. Ištraukiau bùrtą eit vaiskan Lp. Traukim… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burtas — 2 ×bùrtas (vok. Borte) sm. (1) 1. N drabužio apsiuvas. 2. nubaltintas akmuo prie kelio krašto: Pasibaidė arklys į burtus, ir vežėčias sudaužiau Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Mokshas — Moksha Alternative name: Mordvin Moksha Zubu Moksha women. Ivan Dubasov’s photo. Total population 296, 900[1] …   Wikipedia

  • Khazars — Kazar redirects here. For the Marvel Comics character, see Ka Zar. For the village in Azerbaijan, see Xəzər. For Khazar University, see Khazar University. Khazaria Eastern Tourkia Khaganate …   Wikipedia

  • burta — bùrta sf. (1) 1. atpjautas, ppr. keturkampis medžio gabalas: Iš šitos alksnio bùrtos geros klumpės išeitų Smn. Duokš pielą, nupjausim bùrtą, bus ant ko tašyt Dsm. Atskelia, atplėšia bùrtą [nuo rąsto] Lp. Po anuo balkiu tokias bùrtas pakišom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burtos — bùrtos sf. pl. (1) Slnt; Rp burtas, prietaras: Sako, kad žąsyčius pirmą sykį lauku reikią nešti šiaurės vėju – varnos negrobančios, bet tas yr žmonių bùrtos Grg. Tikėti į burtas M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mesti — mèsti, mẽta, mẽtė 1. tr. sviesti tolyn, aukštyn, žemyn: Mesčiau šluotelę kairion šalelėn, o pati jauna aukštan svirnelin (d.) Čb. Metì (mesk) viedran! Dsn. Baltą žąsį peša, šalia plunksnas mẽta Dkš. Ji ma[n] metė obuolėlį par stiklo langelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tekti — tèkti, teñka, tẽko 1. intr. R197,350,421, MŽ261,468, KBII159, L, Rtr, Š, FrnW, DrskŽ kliūti į dalį, būti gautam: Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi SD44. Avis teko vilkui R. Pelnas man tenka N. Turtas teñka įpėdiniams NdŽ. Laimingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Finno-Ugric languages — Finno Ugric Geographic distribution: Eastern and Northern Europe, North Asia Linguistic classification: Uralic Finno Ugric Subdivisions: Ugric (Ugrian) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”