ISL

ISL

There are several expansions of the abbreviation ISL:

* International Sign Language
* Formally,* Informally, ISL can refer to Irish Sign Language
* More formally, ISL is the SIL code for Israeli Sign Language
* A Trotskyist group in Germany, International Socialist Left (internationale sozialistische linke, isl)
* ISL is the NATO country code for ISL
* French-German Research Institute of Saint-Louis [http://www.isl.eu (www.isl.eu)] , a military research centre
* In mathematics, i.s.L. can stand for in the sense of Lyapunov
* In reference to a Storage Area Network, and switched networks ISL stands for Inter-Switch Link
* Cisco Inter-Switch Link, a proprietary Cisco protocol
* Ice Hockey Superleague, British based league (1996–2003)
* Illinois Security Lab
* Intercon Security, a security firm
* International School of Luxembourg
* Island Line
* IBM India Software Lab [http://www.ibm.com/in/isl IBM ISL]
* Internet Services Layer
* Iranian Super League, the Iranian professional leagues in either basketball, futsal or volleyball
* Icelandic language, a language spoken in Iceland (ISO 639-3, isl)

Independent School Leagues:
* Boston area Independent School League, a group of 16 New England preparatory schools.
* Washington, DC area Independent School League, a group of 17 Washington, DC area preparatory schools.
* Illinois Independent School League, a group of 9 Chicago area preparatory schools.


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • işlənmə — «İşlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ISL — (англ. Inter Switch link) проприетарный протокол в коммутаторах и маршрутизаторах компании Cisco Systems, предназначенный для обеспечения работы виртуальных сетей (VLAN). Был разработан до принятия стандарта IEEE 802.1q, в настоящее время более… …   Википедия

  • ISL — steht für: Deutsch Französisches Forschungsinstitut Saint Louis, (Institut franco allemand de recherches de Saint Louis, französische Bezeichnung), ein militärisches Forschungszentrum, das in deutsch französischer Kooperation betrieben wird Eagle …   Deutsch Wikipedia

  • Isl — steht für: Deutsch Französisches Forschungsinstitut Saint Louis, ein militärisches Forschungszentrum, das in deutsch französischer Kooperation betrieben wird Eagle Air (Arnarflug), ehemalige isländische Fluggesellschaft (ICAO Code) Institut für… …   Deutsch Wikipedia

  • isl — abbrev. 1. island 2. isle * * * …   Universalium

  • isl — abbrev. 1. island 2. isle …   English World dictionary

  • işləmək — f. 1. İş görmək, bir işlə məşğul olmaq, çalışmaq, əməyini tətbiq etmək. Tarlada işləmək. Əkində işləmək. Evdə işləmək. Axşamlar işləmək. – O saat bilinirdi ki, sədr arabaçının vicdanla və hamıdan yaxşı işlədiyinə tamamilə arxayın idi. M. Hüs..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işlək — 1. sif. 1. Zəhməti, işləməyi sevən, çox işləyən, daim işləyən, vaxtını işdə keçirən; fəal, çalışqan. İşlək adam. Bu yerlərin camaatı işləkdir. – İşlək keçəl ərə gedər, pinti gözəl gora. (Ata. sözü). Qızxanım əri kimi işlək, xoşxasiyyətli, namuslu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işlətmək — f. 1. İş gördürmək, işlə məşğul etmək, iş görməyə məcbur etmək; çalışdırmaq. Fəhlə işlətmək. Uşağı işlətmək. Qızı uşaqlıqdan işlətmək. 2. Bir şey üçün istifadə etmək; faydalanmaq. Ən uşaqlıqdan möhnətə adət etmiş Məşədi Əsgər gəmiçilik işinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işləmə — 1. «İşləmək»dən f. is. 2. is. 1. İynə və s. ilə parça üzərində işlənmiş bəzək, naxış. Güləbətin işləmələr bəzi geyimlərin, araqçın, saatqabı, pul kisəsi, daraqqabı və başqa məişət şeylərinin üzərində görülür. «Azərbaycan xalq sənəti». // Həkk… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”