Vulamehlo Local Municipality

Vulamehlo Local Municipality

Vulamehlo Local Municipality is a local municipality in Ugu District Municipality, KwaZulu-Natal.

Towns

*Amahwaqa
*Beula
*Bhobhobho
*Bhudubhudu
*Braemar
*Dududu
*Dumisa
*Echobeni
*Egudwini
*Ehlanzeni
*Emahlathini
*eMandlalathi
*Emgangeni
*eMjunundwini
*eTshenkombo
*eWubwini
*Itshehlophe
*kaDlangezwa
*kaMpuco
*Kenterton
*KwaDumisa
*KwaFakazi
*KwaLembe
*KwaQumbu
*Kwa-Rwayi
*KwaSunduzwayo
*Madudubala
*Magabeni
*Mashiwase
*Mathongwana
*Mayfield
*Mbongolwane
*Mbulula
*Mdumezulu
*Mfume
*Mkhumbani
*Mkhunya
*Mphambanyoni
*Mqangqala
*Mtoli
*Mysieland
*Ncazuka
*Ncombololo
*Ndaya
*Ngwadini
*Nhlazanyoni
*Nkwali
*Ntabesikopo
*Ntontonto
*Ntshaseni
*Ntshingwana
*Ntukwini
*Ntweka
*Odidini
*Okhalweni
*Ophondweni
*Salaap
*Umzinto NU
*Ungendwa
*Vongunzana
*Vulindlela

Links

* [http://www.demarcation.org.za/PortalPages/Locational.aspx?to=Locational%20Information&code=KZ211&Prov=KwaZulu-Natal&type=Local&m_id=4 Listing of all towns, farms, schools, medical facilities, and police stations in Vulamehlo]


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”