Dunya

Dunya

Dunyā (دُنْيا) is a word in Arabic (also Persian, Dari, Pashto, Bangla, Punjabi, Urdu, Hindi, Turkish and loanword in Malay language) which means, in Islamic terminology, the temporal world—and its earthly concerns and possessions—as opposed to the eternal spiritual realm, or the hereafter (ākhira).[citation needed] Dunyā literally means 'closer' or 'lower'. In the Qur'an, dunyā and ākhira represent oppositions in temporal, spatial and moral dimensions: now and later, below and above, evil and good, respectively.[citation needed] Two Qur'anic ayat (verses) illustrating these points are:

 • "Ordain for us the good in this world [al-dunyā] and in the hereafter [al-ākhira]." (Surah Al A'râf 7:156)
 • "You are my friend in this world [al-dunyā] and the next [al-ākhira]." (Surah Yusuf 12:101)

Muslims are encouraged[by whom?] to ponder the verses of the Qur'an, and to do their best to not get too attached to this temporal existence and its trappings. In Islam, dunyā is a test; success and failure lead to paradise and hell respectively.[citation needed]

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

 • Dunya — (arabisch ‏الدنيا‎, DMG ad dunyā) stammt aus dem Arabischen, der Begriff meint die Welt des menschlichen Erfahrens und Gestaltens, das Diesseits. Wörtlich bedeutet er näher oder tiefer. Der Diesseitsbegriff wird in der Literatur der Sufis… …   Deutsch Wikipedia

 • Dunya — f Russian: short form of Avdunya, itself a pet form of AVDOTYA (SEE Avdotya). Pet form (a further derivative): Dunyasha …   First names dictionary

 • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dünya — is., gök b., Ar. dunyā 1) Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun 2) Dış, çevre, ortam Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. H. C. Yalçın 3) İnançları bir olan ülke veya insanlar… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Dunya — Al dunyâ (arabe : دُنْيا [dunyā], ici bas; le monde; biens de ce monde) est un terme arabe qui désigne l « ici bas », le monde, et les objets de ce monde où l on vit. Ce mot s oppose à al âkhira qui désigne « l au delà » …   Wikipédia en Français

 • DÜNYA — (Müz: Ednâ) (Denâet veya dünüvv. den) En yakın, en aşağı. * Şimdiki âlemimiz. (Ahirete veya ölüme en yakın olmasından bu isim verilmiştir.) (Dünyâ, âhiretin tarlasıdır. Bir kitab ı Samedanîdir. Hem bir mezraadır. Hem birbiri arkasında dâim gelen… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • dünya — (Şəki) kiçik ipək bağlaması. – Dünya saf, təmiz ipəx’dən olur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dünya — ə. 1) ən yaxın aləm; bu dünya; 2) kainat; 3) m. çox(lu) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • dünya-aləm — bax dünya 2 və 5 ci mənalarda …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Dunya and Desi — Dunya and Desie (Dutch: Dunya en Desie in Marokko) is a 2008 Dutch film directed by Dana Nechushtan. The film is based on the Dutch television series Dunya en Desie (Dunya and Desie), which aired in three series from 2002 to 2004, about the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”