Epistles of Fredman

Epistles of Fredman

Epistles of Fredman (Swedish: Fredmans epistlar) is a collection of poems and songs by 18th century author Carl Michael Bellman. It contains 82 works created over a period of twenty years.[1] Many of the songs have remained culturally significant in Scandinavia, especially so in Sweden. Examples include Epistle N:o 81 Märk hur vår skugga, Epistle N:o 72 Glimmande nymph (Gleaming nymph), Epistle N:o 23 Ach du min Moder! and Epistle N:o 16 Fader Bergström. The lyrics describe a gallery of fictional characters and events taking place in Stockholm of that era, based on the lives of actual people Bellman was aware of.[1] Jean Fredman, an alcoholic former watchmaker, is the central character.[1]

Contents

Interpretations

In the 1960s Bellman's works saw a renaissance among the artistic community of "Vispråmen Storken" in Stockholm where a new generation of singers of "visor" approached the songs in a different manner than established by singers such as Evert Taube. In the "Storken" community were performing artists such as Fred Åkerström, Sven-Bertil Taube, Cornelis Vreeswijk och Olle Adolphson, all of whom have interpreted Fredmans epistlar.

Among other interpretors of Fredmans epistlar on stage and in recordings are Ulf Bagge, Peter Ekberg Pelz, Mikael Samuelson, Nis Bank-Mikkelsen, Joakim Thåström, and Hannes Wader.

List of epistles

 • N:o 1, Sant va dä, ingen dricker (It is truth, not to drink); Til Cajsa Stina
 • N:o 2, Nå skrufva Fiolen; Til Fader Berg, rörande Fiolen
 • N:o 3, Fader Berg i hornet stöter; Til en och hvar af Systrarna
 • N:o 4, Hej Musikanter ge Valdthornen väder; Enkannerligen till Anna Stina
 • N:o 5, Käre bröder, så låtom oss supa i frid; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden
 • N:o 6, Käraste Bröder Systrar och Vänner; Til the Galimater på hinsidon then Konungiliga Djurgårdenom
 • N:o 7, Fram med Bas-Fiolen, knäpp och skrufva; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads
 • N:o 8, Dörrarna öpna, Fiolerna klara!; Til Corporal Mollberg
 • N:o 9, Käraste Bröder, Systrar och Vänner; Till gumman på Thermopolium Boreale
 • N:o 10, Systrar hören min musik;
 • N:o 11, Hej! sade Fredman hvar gång han hörde Valdthorn börja skråla; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten
 • N:o 12, Gråt Fader Berg och spela; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund
 • N:o 13, Nå ä nu alla församlade här; Till Brodern Bredström
 • N:o 14, Hör J Orphei Drängar; Till poeten Wetz
 • N:o 15, Käraste min Theophile; Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse
 • N:o 16, Fader Bergström fingra ditt Oboe, blås; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården
 • N:o 17, Systrar och Vänner; Til Syster Lisa
 • N:o 18, Gubbarna satt sig at dricka; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron
 • N:o 19, Trumslagarn kommer, flickor god dag!; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården
 • N:o 20, Står du och gråter?; Til Fader Berg och Jergen Puckel
 • N:o 21, Skyarna tjockna;
 • N:o 22, De dyrbaraste gåfvor; Til the Nybyggare på Gröna Lund
 • N:o 23, Ach du min Moder!; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Kryp-in, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768.
 • N:o 24, Kära Syster!;Till kära mor på Bruna Dörren
 • N:o 25, Blåsen nu alla; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården
 • N:o 26, Hvar står Fiolen?; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat
 • N:o 27, Gubben är gammal, urverket dras; Som är dess sista tankar
 • N:o 28, I går såg jag ditt barn, min Fröja; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad
 • N:o 29, Movitz tag dina pinnar; Till de förnäma
 • N:o 30, Drick ur ditt glas, se Döden på dig väntar; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi
 • N:o 31, Se Movitz, hvi står du och gråter; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769
 • N:o 32, Kors! utan glas, du ser ut, din Canalje; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp
 • N:o 33, Was ist das? Ge rum vid Roddar-trappan;
 • N:o 34, Ach hvad för en usel koja!; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden
 • N:o 35, Bröderna fara väl vilse ibland; Angående sin sköna och hennes obeständighet
 • N:o 36, Vår Ulla låg i sängen och sof; Rörande Ulla Winblads flykt
 • N:o 37, Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården
 • N:o 38, Undan ur vägen; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav
 • N:o 39, Storm och böljor tystna ren; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog
 • N:o 40, Ge rum i Bröllops-gåln din hund!; Angående bröllopet hos Bensvarvarns
 • N:o 41, Mollberg satt i paulun; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
 • N:o 42, Ren Calad jag spår och tror; Rörande Kortspelet på Klubben
 • N:o 43, Värm mer Öl och Bröd; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle
 • N:o 44, Movitz helt allena; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
 • N:o 45, Tjenare Mollberg, hur är det fatt?; Till fader Mollberg rörande hans harpa
 • N:o 46, Undan ur vägen, ge rum för Courirn; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
 • N:o 47, Kommer intet Mollberg? Jo nyss på stund; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
 • N:o 48, Solen glimmar blank och trind; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen
 • N:o 49, Mamsell Ulla, märk Mamsell; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
 • N:o 50, Phoebus förnyar; Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
 • N:o 51, Movitz blåste en Concert; Angående Concerten på Tre Byttor
 • N:o 52, Movitz, mitt hjerta blöder!; Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie.
 • N:o 53, Vid et stop Öl och några Supar; Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
 • N:o 54, Aldrig en Iris på dessa bleka fält; På St. Cathrina Kyrkogård
 • N:o 55, Så ser Han ut midt bland de strålar; Rörande Movitz Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
 • N:o 56, Se Mollberg med svart Råck och Flor; Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
 • N:o 57, Allting är rigtigt clareradt och gjordt; Om Barnsölet
 • N:o 58, Hjertat mig klämmer; Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet
 • N:o 59, Hurra Courage, Bagage! God dag Bröder!; Til Lo-Katten
 • N:o 60, Sitter du ännu och ljuger; Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
 • N:o 61, Kära Mor!; Til K. Mor på Fyrkanten
 • N:o 62, Movitz Valdthornet proberar; Angående sista Balen på Gröna Lund
 • N:o 63, Fader Bergström, stäm up och klinga; Diktad midt i veckan
 • N:o 64, Fäll dina ögon och skäms nu din tåssa; Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
 • N:o 65, Movitz med flor om armen, hålt!’’; Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
 • N:o 66, Se hvar Movitz sitter där; Til Movitz Målare
 • N:o 67, Fader Movitz, Bror! ; Til Mutter på Tuppen
 • N:o 68, Movitz, i afton står Baln; Angående sista balen på Grönlund
 • N:o 69, Se Dansmästarn Mollberg, Bröder; Om Mollberg Dansmästare
 • N:o 70, Movitz vik mössan högt öfver öra; Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
 • N:o 71, Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet
 • N:o 72, Glimmande Nymph! blixtrande öga!; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton
 • N:o 73, Fan i Fauteuillerna! stolarna kullra; Angående Jergen som förskref sig til Fan
 • N:o 74, Min Son!; Om Bergströmskans Porträt
 • N:o 75, Skratta mina barn och vänner; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag
 • N:o 76, Se Hans Jergen hur han sig bockar; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen
 • N:o 77, Klang mina Flickor! se skyarna glimma; Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
 • N:o 78, Knapt Jeppe hant ur gluggen gå in; som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780
 • N:o 79, Charon i Luren tutar; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
 • N:o 80, Liksom en Herdinna, högtids klädd; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen
 • N:o 81, Märk hur vår skugga, märk Movitz Mon Frère!; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen
 • N:o 82, Hvila vid denna källa; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna

Märk hur vår skugga (Epistle No. 81)

Märk hur vår skugga is number 81 of Epistles of Fredman by Carl Michael Bellman. It's about one of Bellman's female acquaintances funeral (grälmakar Löfberg's wife).

Many Swedish artists has recorded Märk hur vår skugga, among others Cornelis Vreeswijk, Stefan Sundström, Fred Åkerström and Imperiet, who scored a 1985-1985 Svensktoppen hit with the song. English speaking Mediaeval Baebes has recorded the song in Swedish on the album Mirabilis (2005).

An English translation, entitled Epistle No. 81, has been recorded by the Swedish doom metal band Candlemass on the 1988 album Ancient Dreams, and by the American doom metal band While Heaven Wept on the 2003 album Of Empires Forlorn. Another English translation, entitled Castrum Doloris, was recorded by Swedish black metal band Marduk on the 2003 album World Funeral.

Sources

Footnotes
 1. ^ a b c Bellman.net Fredmans epistlar (Swedish)

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • Songs of Fredman — ( sv. Fredmans sånger) is a collection of 65 poems and songs published in 1791 by the Swedish poet Carl Michael Bellman.cite web |url=http://runeberg.org/fredsang/ |title=Fredmans sånger |author=Carl Michael Bellman |publisher= |work=Project… …   Wikipedia

 • Carl Michael Bellman — by Per Krafft  Carl Michael B …   Wikipedia

 • Snapsvisa — (Swedish, plural: snapsvisor ) is a Scandinavian traditional drinking song which is used before drinking a short spirit shot known as the snaps .A typical snapsvisa is a short and vigorous and its lyrics tell usually about the delicacy and glory… …   Wikipedia

 • Dagsedlar åt kapitalismen — Studio album by Fred Åkerström Released 1967 Genre …   Wikipedia

 • Doktor Dolittle — Doktor Dolitle Studio album by Fred Åkerström Released 1967 Genre …   Wikipedia

 • Mera Ruben Nilson — Studio album by Fred Åkerström Released 1971 Genre …   Wikipedia

 • Cornelis Vreeswijk — in 1967 Background information Born 8 August 1937(1937 08 08) …   Wikipedia

 • Swedish enlightenment literature — was written approximately between 1732 and 1809. [These years are given by Tigerstedt, 1971] = Spiritual writings = There were only a few notable writers in spiritual matters in the 18th century. The most notable exception is Emanuel Swedenborg… …   Wikipedia

 • Cornelis sjunger Victor Jara — Studio album by Cornelis Vreeswijk Released 1978 …   Wikipedia

 • Cornelis Vreeswijk discography — Cornelis Vreeswijk discography Releases ↙Studio albums 27 ↙ …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”