Dalda

Dalda

Dalda is a brand of hydrogenated vegetable oil popular in South Asia. Hindustan Lever Limited wanted to brand it, the trader, who still retained a commercial connection with the product, said it had to be named after his company. HLL wanted to include the letter 'L' in it for Lever (of the Unilever group), and thus was born one of the longest-living brands in India. Dalda, which came to be synonymous with the Vanaspati (hydrogenated vegetable fat) genre, was recently extended to a range of edible oils. Hindustan Lever has since sold the brand.

Bunge Limited now owns Dalda, offering new variants of Dalda in India. Bunge being the largest manufacturer of bottled oils in the world has now extended the Dalda brand name to its range of refined and filtered oils in India.

Dalda (Unilever Pakistan)

In July 2004, Unilever Pakistan accepted the offer of Rs. 1.33 Billion for the sale of its "Dalda" brand to Dalda Foods (Private) Ltd.. Within a few years of its inception, Dalda Foods has become one of the largest foods FMCG organizations in Pakistan leading the local category of oil and fats. In Pakistan, Dalda has now diversified into Canola and Olive Oil product variants as well.

Hydrogenated oils are main source for Trans fats. Of all the fats, trans fatty acids are considered to have an adverse effect on blood lipids and immune system.[citation needed] Dalda is the only brand in Pakistan which produces a vanaspati (hydrogenated oils) which is the most popular brand in Pakistan, which happens to be VTF (virtually trans fats free). VTF means that content of Trans Fats in Dalda Vanaspati is less than 1% as against other ordinary vanaspati brands which contain around 20-25% trans fats.Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dalda — 1. sif. Sığınmağa və ya gizlənməyə yarayan. Dalda yer. Dalda divar. – Kosa boşalmış küçənin dalda yeri ilə yeriyib at tövlələrinin yanına çatdı. S. R.. Aqil onu güclə ağaclar arasına, dalda bir yerə gətirdi. M. C.. 2. is. Qorunmağa, sığınmağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dalda-dama — (Bakı) xəlvət, gizli. – Dalda damada cürbəcür işdər görirsən, heş kəsin xəbəri yox …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dalda-bucaqda — is. Xəlvət, gözə görünməyən yer, göz qabağında olmayan yer. Dalda bucaqda gizlənən və keçmişin xəyalı ilə yaşayanları kəskin tənqid atəşinə tuturdu. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dalda — I (Bakı, Kürdəmir, Oğuz) gizli, məxfi yer. – Pılım daldadadı (Bakı) II (Bakı, Füzüli, Göyçay, Kürdəmir, Qax, Mingəçevir) külək, yağış, gün tutmayan yer. – Heyvannarı çek, daldada saxlaginən (Bakı); – Yeydə daldada uturanda isdi güc eləmiy (Qax);… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dalda — her şeyin sırtı, arkası, omuzu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Harvey Duncan Dalda film — The Dalda film was an advertisement created for the marketing campaign in 1939 for a vanaspati (cooking fat) brand called Dalda. cite web url=http://www.pitara.com/discover/5wh/online.asp?story=104 page=2 title=Pitata s Discover Q A for Kids: How …   Wikipedia

  • bir dalda durmamak — sık sık iş veya düşünce değiştirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Unicode-Block Koptisch — Der Unicode Block Coptic (Koptisch) (2C80–2CFF) wurde in Unicode Version 4.1 hinzugefügt. Er enthält nun die Zeichen des koptischen Alphabets, in dem die koptische Sprache geschrieben wurde, in einem eigenen Block, so dass ihnen unabhängig von… …   Deutsch Wikipedia

  • Alphabet Copte — Pour les articles homonymes, voir Copte (homonymie). Copte Lettres de l alphabet copte …   Wikipédia en Français

  • Alphabet copte — Pour les articles homonymes, voir Copte (homonymie). Copte Lettres de l alphabet copte Caractéristique …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”