Biocentrism

Biocentrism

Biocentrism (from Greek: βίος, "bio", "life"; and κέντρον, "kentron", "center") is a term that has several meanings but is commonly defined as the belief that all forms of life are equally valuable and humanity is not the center of existence. Biocentric positions generally advocate a focus on the well-being of all life in the consideration of ecological, political, and economic issues. Biocentrism in this sense has been contrasted to anthropocentrism, which is the belief that human beings and human society are, or should be, the central focus of existence.

Biocentrism also refers to the philosophical position that the attributes of living things form the basis of perception, and thereby form the basis of observable reality itself. [Robert Lanza, [http://www.theamericanscholar.org/archives/sp07/newtheory-lanza.html "A New Theory of the Universe"] , Spring 2007 "The American Scholar"] The biocentric theory proposed by Robert Lanza builds on quantum physics by putting life into the equation. [ [http://cosmiclog.msnbc.msn.com/archive/2007/03/08/85328.aspx Theory of every-living-thing - Cosmic Log - msnbc.com ] ] His theory places biology above the other sciences in an attempt to solve one of nature’s biggest puzzles, the theory of everything that other disciplines have been pursuing for the last century. [ [http://www.wired.com/medtech/genetics/news/2007/03/72910 Will Biology Solve the Universe? ] ]

Ecology

Donald Worster has traced today’s biocentric conscience, which is an important part of the recovery of a sense of kinship between man and nature, to the British intelligencia of the Victorian era reacting against the Christian ethic of dominion over nature.cite book| author = Worster, Donald| title = Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas (Studies in Environment and History)| publisher = Cambridge University Press| year = 1994| id = ISBN 0521468345] He points out that Charles Darwin was the most important spokesperson for the biocentric attitude in ecological thought and quotes from his "Notebooks on Transmutation":

If we choose to let conjecture run wild, then animals, our fellow brethren in pain, diseases, death, suffering and famine - our slaves in the most laborious works, our companions in our amusement - they may partake of our origin in one common ancestor - we may be all netted together.
Another thread of biocentrism comes from ethnological studies of species-specific taboos. This is an important contribution to the concept of “sacred ecology” developed by Fikret Berkes from his studies on traditional environmental management.cite book| author = Berkes, Fikret| title = Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge| publisher = Taylor & Francis| year = 1999| id = ISBN 1560326956]

Gender

Biocentrism as a term has also recently gained prominence in the discussion of transgender and transsexual rights. Biocentrism in that case refers to the widely-held belief that a person who was born as a male or a female is more "real" and more valid than the individual who has become man or woman through hormonal, surgical, and cosmetic means.cite paper| author = Trans Programming at the 519| title = The Toronto Trans and Two-Spirit Primer| url = http://www.the519.org/programs/trans/transprimer.pdf| accessdate=2007-02-26] It is this biocentric belief that continues to fuel the debate over the Michigan Womyn's Music Festival's policy to only allow women-born, women-identified women. Trans women are actively excluded because they are not viewed as "real women".Cvetkovich, A. (2001). Don't Stop the Music: Roundtable Discussion with Workers from the Michigan Womyn's Music Festival. "GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies" Volume 7, Number 1, 2001, pp. 131-151]

References

ee also

* Biocentric individualism
* Deep ecology
* Earth liberation
* Earth jurisprudence
* Ecocentrism
* Ecofeminism
* Gaia hypothesis
* Gaia philosophy
* Painism
* Speciesism


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

 • biocentrism — biocentrísm s. n. Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic BIOCENTRÍSM s. n. concepţie care abordează de pe o poziţie fiziologică motivaţia unui comportament psihic. (< bio + centrism) Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa …   Dicționar Român

 • biocentrism — noun see biocentric …   New Collegiate Dictionary

 • biocentrism — noun the view or belief that the rights and needs of humans are not more important than those of other living things. Derivatives biocentric adjective biocentrist noun …   English new terms dictionary

 • biocentrism — /baɪoʊˈsɛntrɪzəm/ (say buyoh sentrizuhm) noun a view of the world which accords intrinsic value to all forms of life (opposed to anthropocentrism). –biocentric, adjective …   Australian-English dictionary

 • biocentrism — …   Useful english dictionary

 • David Orton (deep ecology) — David Keith Orton David Orton at home in Nova Scotia Full name David Keith Orton Born 6 January 1934(1934 01 06) Portsmouth, England …   Wikipedia

 • Anthropocentrism — (from Greek: άνθρωπος, anthropos , human being ; and κέντρον, kentron , center ): Anthropos (the term, like “human”, refers to both men and women) meaning humans must be considered at the center of, and above any other aspect of reality Fact|date …   Wikipedia

 • biocentric — adjective Date: circa 1889 considering all forms of life as having intrinsic value < a biocentric philosophy > • biocentrism noun …   New Collegiate Dictionary

 • Speciesism — involves assigning different values or rights to beings on the basis of their species membership. The term was coined by British psychologist Richard D. Ryder in 1973 to denote a prejudice based on physical differences.Ryder, Richard. [http://www …   Wikipedia

 • Environmental ethics — is the part of environmental philosophy which considers the ethical relationship between human beings and the natural environment. It exerts influence on a large range of disciplines including law, sociology, theology, economics, ecology and… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”