List of localities in Malta

List of localities in Malta

This is a list of localities in Malta and Gozo, sorted by council.

Malta

Attard (ATD)

*Attard Industrial Estate - code: ATD 3000
*Ħal-Warda (Rose Village) - code: from ATD 1404 - ATD 1409
*Misraħ Kola (Nicholas Square)
*Robbu tal-Ħemsija - code: ATD 4890
*San Anton (Saint Anthony) - code: ATD 1290
*Santa Katerina (Saint Catherine) - code: from ATD 2600 - ATD 2609
*Ta' Fġieni
*Ta' Ħemsija
*Ta' l-Idward
*Ta' Qali - code: ATD 4854
*Ta' Qali Crafts Village - code: ATD 4000
*Ta' Torba
*Ta' Vnezja
*Tal-Fuklar (Fireplace Estate) - code: from ATD 2481 - ATD 2486
*Tal-Karri (Curry Area) - code: ATD 4000
*Tal-Madliena (Magdalene Area)
*Tal-Madonna (Our Lady Zone)
*Tal-Maltija (Maltese Lady Zone)
*Tal-Mirakli (Miracles Estate)
*Wied Inċita (Incita Valley) - code: ATD 3090
*Wied ta' Rmiedi (Rmiedi Valley)

Balzan (BZN)

*Buontempo Estate - code: from BZN 1170 - BZN 1177
*Ta' Vestru (Evarist Zone)
*Wied Ħal-Balzan (Balzan Valley)- code: from BZN 1401 - BZN 1409

Bidnija (MST)

*Tal-Bidnija
*Tas-Sagra Familja (Holy Family Zone)
*Ħal-Dragu (Dragoon Village)
*Ta' Gebel Ghawzara
*Ta' Braret
*Il-Qolla (The Low Hill)
*Il-Holja
*Il-Hzejjen (The Badest)
*Tal-Milord
*Wied Qanotta
*Wied Tal-Hzejjen (Badest Valley)

Birgu (Vittoriosa) (BRG)

*Fuq il-Fortini - code: BRG 2020
*Fuq Tal-Ħawli
*Il-Foss tas-Sur - code: BRG 1220
*It-Toqba tal-Birgu - code: BRG 1740
*Sagra Infirmerija - code: BRG 1410 and BRG 1411
*Tal-Lhud (Jewish Zone) - code: BRG 1330
*Xatt il-Forn - code: BRG 1711
*Xatt ir-Risq (Joy Strand) - code: from BRG 1730 - BRG 1738
*Xatt tal-Birgu (Vittoriosa Waterfront)- code: BRG 1721

Birkirkara (BKR)

* Bwieraq (Berries)
* Fleur-de-Lys
* Għar il-Ġobon (Cheese Cave)
* Ħas-Sajjied (Fisherman Village)
* Laqxija
* Mrieħel (Flocks)
* Ta' Ganu
* Ta' Paris (Paris Area)
* Ta' Sqaq il-Għoġla (Small Cow Alley Zone)
* Tal-Ħerba (Disaster Zone)
* Tal-Maħlut
* Tal-Qattus (Cat Zone)

Birżebbuġa (BBĠ)

*Bengħajsa
*Borġ in-Nadur
*Girgħien (Huts)
*Għar Dalam (Dalam Cave)
*Għar Ħasan (Hasan Cave)
*Ħal-Far (Rat Village)
*Kalafrana (Calafrana)
*L-Imwadar
*Nadur (Birżebbuġa)
*Nigret (Birżebbuġa)
*Pretty Bay
*Qajjenza
*St George's Bay (Birżebbuġa)
*Ta' B'Xejn (Free Zone)
*Ta' Ġiliġejla
*Ta' Salvun
*Ta' Sansajna
*Ta' Żgħer
*Tal-Garda
*Tal-Germun
*Tal-Ġurġier
*Tal-Għawejra
*Tal-Pajtier
*Tal-Papa (Pope Estate)
*Tax-Xerriek
*Wied Dalam (Dalam Valley)
*Wied il-Qoton (Cotton Valley)
*Wied ix-Xoqqa (Lycra Valley)
*Wied Żnuber (Oak Valley)
*Xoqqiet

Bormla (Cospicua) (BML)

*Bieb Bormla
*Fortini Ta' Feliċ
*Fuq San Pawl
*Fuq Verdala (Above Verdala)
*Kortina San Nikola
*Kwartier San Nikola
*Polverista
*San Ġwann t'Għuxa (St. John Estate)
*Xatt ta' Bormla

Dingli (DGL)

*Dingli Cliffs
*Ġnien Ġewwieri
*Għar Bittija
*Għar Mirdum
*Dahar (Back)
*Ħal-Tartarni (Tartarni)
*Ħawlija
*Il-Ħfar
*Il-Kunfettier (The Confectionery)
*Il-Qaws (The Bow)
*Misraħ Suffara (Whistle Estate)
*Qbiela (The Field Rent)
*Ta' Għamajra
*Ta' Qasam (Estate Zone)
*Ta' l-Imgħajlaq
*Ta' Newma
*Ta' Rbazza
*Ta' Zekzek
*Tal-Ħamri
*Tal-Ħbula (Ropes Zone)
*Tal-Kalċ (Calcidone Area)
*Tal-Lhudi (Jew Zone)
*Tal-Madliena Barra x-Xagħra
*Ta' Minċejjen
*Tal-Pitkal (Greengrocer Area)
*Tal-Wata
*Tas-Sienja
*Tax-Xatba (Gate Zone)
*Xagħra l-Kbira (The Big Open Field)
*Wied Ħażrun
*Wied il-Bużbież

Fgura (FGR)

*Ta' Ġerman
*Ta' Penza (Penza Area)
*Ta' Sqaq Kubrit (Cobrite Lane Zone)
*Ta' Tira
*Tal-Foss (Granery Area)
*Tal-Gallu
*Wied Blandun

Floriana (FRN)

*Argotti
*Belt il-Ħażna (Store City)
*Beltissebħ (Sunrise City)
*Crown Works Ditch
*Foss Korni
*Foss ta' Notre Dame
*Hay Wharf (Xatt it-Tiben)
*Il-Mall
*Ozpizio
*Sa' Maison
*Tal-Bombi (Porte Des Bombes)
*Xatt Pinto or Valletta Waterfront

Għargħur (GĦR)

*Ġwiedi
*Il-Fanal (The Lamp)
*Ta' Żellieqa (Slippery Zone)
*Tal-Ferħa (Happiness Zone)
*Tal-Ħofra (Hole Zone)
*Tax-Xaqquf
*Tax-Xiħ (Old Man Zone)
*Wied Anġlu (Angel Valley)
*Xwieki

Għaxaq (GXQ)

*Ħal-Dmikki
*Ħas-Saptan (Saptan)
*Ta' Garda
*Ta' Loretu (Loreto Zone)
*Tal-Barklor
*Tal-Barrani (Foreigner Zone)
*Tal-Ġebel (Rocks Area)
*Tal-Millieri
*Tal-Qattus (Cat Zone)
*Tal-Wilġa (Open Flat Field Zone)
*Tas-Salib (Cross Zone)

Gudja (GDJ)

*Bir Miftuħ (Open Well)
*Ħal-Resqun (Resqun)
*Ta' Bettina (Bettany Area)
*Ta' Loretu (Loreto Zone)
*Ta' Xlejli
*Tal-Ħamra (Red Women Zone)
*Tal-Ħofra (Ditch Area)
*Tal-Lampat
*Tal-Lebbien
*Tal-Mitħna (Mill Zone)
*Tat-Tajjara (Cotton Zone)

Gżira (GŻR)

*Manoel Island
*Tal-Kubrit

Ħamrun (ĦMR)

*Blata l-Bajda (White Rock)
*Ta' Braxia
*Tad-Duluri (Our Lady of Sorrows Area)
*Tar-Rabbat (Roped Area)
*Tas-Samra (Brunette Zone)

Iklin (IKL)

*Ta' Kieles
*Tal-Balal
*Tat-Tabib (Doctor Area)

Kalkara (KKR)

*Bighi
*It-Turretta (The Turetta)
*Kalkara Waterfront
*Ricasoli Housing Estate
*Ricasoli Industrial Estate
*Rinella
*Rnella Housing Estate
*Santu Rokku (Saint Rocco)
*Smart City
*Ta' Tewma (Garlic Zone)
*Ta' Wied Għammieq
*Wied ta' Rinella (Rinella Valley)

Kirkop (KKP)

*Bonu ż-Żgħir
*Qasam Tal-Menħir (Menhir Estate)
*Ta' l-Aħfar
*Ta' l-Isqof (Bishop Zone)
*Tal-Fieres
*Ta' l-Iblieq
*Tas-Sienja
*Taż-Żebbiegħ (Painter Zone)

Lija (LJA)

*Ħal-Bordi
*Ħal-Mann
*Ta' Bajdun
*Ta' Seguna
*Tad-Daħla (Entrance Area)
*Tal-Mirakli (Miracles Zone)
*Wied Lija (Lija Valley)

Luqa (LQA)

*Bir-Ġurat (Grasshopper Well)
*Cargo Village
*Għammieri
*Ingiered
*Ħal-Farruġ
*Luqa Industrial Zone
*Taċ-Ċawla
*Tal-Bandieri (Flags Zone)
*Tal-Ħabaq
*Tal-Maħżnier
*Tal-Vitorja (Victory Zone)
*Ta' San Tumas (St. Thomas Area)
*Ta' Wied Knejjes (Churches Valley Zone)
*Wied Betti
*Xagħra tas-Simar

Marsa (MRS)

*Albert Town
*Belt il-Ġdida (New City)
*Belt il-Ħażna (Store City)
*Il-Menħa
*Il-Menqa
*Il-Wilġa (Dock No.7)
*Marsa Industrial Estate
*Marsa Ta' l-Ingliżi (English Marsa)
*Spencer Gardens
*Ta' Ċejlu
*Ta' Ċeppuna
*Ta' Faqqani
*Tal-Qtates (Cats Zone)
*Tat-Tromba
*Xatt il-Qwabar

Marsaskala (MSK)

*Barumbara
*Bellavista
*Bidni
*Il-Gżira (Marsaskala) (The Island)
*Il-Ħamrija
*Il-Magħluq (The Closing)
*Il-Munxar
*Kappara (Marsaskala) (Capres)
*Mitquba
*Nadur (Marsaskala)
*Noqra
*Sant' Antnin (Saint Anthony)
*St. Thomas Bay
*Ta' Gidwet
*Ta' Monita
*Ta' l-Isqof (Bishop Zone)
*Tad-Dawl (Light Zone)
*Tal-Blajjiet
*Tal-Bujjar Estate
*Tal-Gardiel
*Tas-Sienja
*Żonqor

Marsaxlokk (MXK)

*Ballut (Marsaxlokk)
*Delimara
*Ħal-Ġinwi
*Il-Fossa (The Granery)
*Il-Magħluq (Marsaxlokk) (The Closing)
*Kavallerizza
*Marnisi
*Tal-Qrejten
*Tal-Wiċċ (Face Zone)
*Tas-Silġ (Ice Zone)
*Tat-Trunċiera
*Tax-Xerriek
*Xrob l-Għaġin

Mdina (MDN)

*Connaught Garden
*Ġnien Ħira
*Howard Garden
*Ta' Taħt is-Sur

Mellieħa (MLĦ)

*Anchor Bay
*Armier Bay
*Ċirkewwa
*Daħlet ix-Xilep
*Daħlet ix-Xmajjar (Rivers Creek)
*Ġnien ta' Xatba (Gate's Garden)
*Għadira (Lake)
*Għajn Ħadid (Iron Spring)
*Għajn Tuffieħa (Apple's Spring)
*Għajn Żejtuna (Olive Fruit Spring)
*Għar Baqrat
*Ġnien Ingraw
*Ħabel Ċillaq
*Ħal-Ferħ (Happy Village)
*Il-Kortin
*Il-Moxa ta' Għajn Tuffieħa
*L-Aħrax tal-Mellieħa
*Little Armier
*Marfa
*Manikata
*Mġiebaħ
*Miżieb
*Naħħalija
*Paradise Bay
*Popeye Village
*Qasam Barrani (Foreigner Estate)
*Qortin
*Ramla ta' Wied Musa (Musa Valley Sandy Beach)
*Ramla tal-Bir (Will Sandy Beach)
*Ramla tal-Qortin
*Ramla tat-Torri (Tower Sandy Beach)
*Red Tower
*Sagħtar
*Santa Maria Estate
*Selmun
*Ta' Fuq il-Widien (Above the Valleys Zone)
*Ta' l-Arġentier
*Ta' l-Għollieqa
*Ta' l-Imgħarrqa
*Ta' Masrija
*Ta' Pennellu
*Ta' Qargħa
*Ta' Qassisu
*Ta' Skrajda
*Ta' Taħt l-Irdum (Below the Cliff Zone)
*Tal-Braġ
*Tas-Salib (Cross Zone)
*Tas-Sellun
*Xagħra l-Ħamra
*Xatt Santa Marija

Mġarr (MĠR)

*Abatija (Abbey)
*Binġemma
*Ċagħaq (Pebbles)
*Ċarċara
*Dar il-Ħamra (Red Home)
*Darrenzi
*Dwejra (Mġarr) (Small House)
*Falka
*Fomm ir-Riħ
*Ġnejna (Small Garden)
*Għajn Tuffieħa (Apple's Spring)
*Id-Dahar (The Back) _
*Il-Għalqa (The Field)
*Is-Santi
*L-Imġarr ta' Ġewwa
*L-Iskirvit
*Lippija
*Misraħ Miet (Dead Estate)
*Skorba
*Ta' l-Għajn (Spring Zone)
*Ta' Ħaġrat
*Ta' L-Imselliet
*Ta' Mrejnu
*Ta' Qarawas
*Ta' Tewma (Garlic Zone)
*Tal-Faċċol (Double Face Zone0
*Tal-Ħawlija
*Tal-Ħżejjen
*Tal-Palma
*Tal-Qanfud (Hatchok Zone)
*Tar-Ragħad (Lighting Zone)
*Żebbiegħ (Painter)

Mosta (MST)

*Bajjad (Painter)
*Beżbiżija
*Blata l-Għolja (High Rock)
*Għallis
*Għoqod
*Ħabel Gendus (Oxen Rope)
*Ħanqa
*Ħatba l-Bajda (White Coal)
*Il-Folju
*Mosta Technopark
*San Ġużepp Tat-Tarġa (Saint Joseph of the Stairs)
*San Pawl tal-Qliegħa
*San Silvestru (Saint Silvester)
*Santa Margarita (Saint Margreth)
*Ta' Bistra
*Ta' Ħammud
*Ta' l-Awrora (Aurora Zone)
*Ta' l-Isperanza
*Ta' Luċija (Lucy Zone)
*Ta' Maċedonja (Macedonia Zone)
*Ta' Mlit
*Ta' Redusa
*Ta' Srajġu
*Ta' Vnezja
*Ta' Xkora (Sack Zone)
*Ta' Xorxa
*Ta' Zokkrija
*Taċ-Ċawla (Mosta)
*Tad-Daqqaq (Cotton Maker Zone)
*Tad-Dib
*Tal-Gwerra (War Zone)
*Tal-Għażżi
*Tal-Ħanżira (Female Pig Zone)
*Tal-Mellu
*Tal-Qares (Sour Zone)
*Tal-Qawwi
*Tal-Wata
*Tal-Wieġ
*Tas-Sriedek
*Tat-Torba
*Tarġa Gap
*Xagħriet Ta' Fraxku
*Wied Ġjananu
*Wied Għajn Riħana (Windy Spring Valley)
*Wied il-Għasel (Honey Valley)
*Wied il-Qlejja
*Wied Ta' Kieli (Michael's Valley)
*Wied ta' l-Isperanza

Mqabba (MQB)

*Binja Ħarriġiet
*Binja Sptar Qadim
*Ħal Millieri
*Tal-Ħaġra (Gem Zone)
*Tal-Landier
*Tal-Mintna
*Tas-Sejba
*Tat-Torba
*Tax-Xantin
*Tax-Xatba l-Ħamra (Reddish Gate Zone)

Msida (MSD)

*Misraħ il-Barrieri (Quarries Estate)
*Msida Circus
*Msida Strand
*Swatar
*Ta' Sisla
*Ta' Ziza
*Ta' l-Għeriebel
*Tal-Ħofra
*Tal-Ħriereb
*Tal-Qroqq (Owl Zone)
*Tat-Tigan

Mtarfa (MTF)

*Belt il-Ġmiel
*Binja Ġebel id-Dwejra
*Buqana
*Ħaż-Żmien (Era Village)
*Marġ
*Mtarfa Blokks
*Sandar
*Santa Luċija (Mtarfa) (Saint Lucy)
*Tabja
*Ta' Sagħat
*Ta' Slampa
*Ta' l-Għeriexem
*Tal-Maħruq
*Tal-Palma (Palm Zone)
*Tar-Rangu
*Tat-Tokk Heights

Naxxar (NXR)

*Bahar ic-Caghaq (Pebbles' Golf)
*Binġjala
*Birguma
*Għalis
*Ġjovadu
*Għaqba
*Ħad-Dgħejf
*Ħal-Mulsulmett
*Is-Sgħajtar
*Magħtab
*Mejjieli
*Naxxar Gap
*Nigret (Naxxar)
*Ta' Alla w Ommu (God and His Mother Zone)
*Ta' Mezzi
*Tal-Wej
*Qasam San Ġorġ (Saint George Estate)
*Qalet Marku
*Qrejten
*Salina
*San Ġwann Evanġelista (Saint John the Evangelist)
*San Mikiel (Saint Michael)
*San Pawl tat-Tarġa (Saint Paul of the Step)
*Santa Katarina (Saint Catherine)
*Santa Marija tax-Xagħra
*Ta' Latmija
*Tal-Ħotba l-Bajda
*Xwiegħi
*Wied Bordi (Bordi Valley)
*Wied Filep (Philep Valley)
*Wied il-Faħam (Coal Valley)


= Paola (PLA)=

*Addolorata
*Corradino Industrial Estate
*Għajn Dwieli
*Kordin
*Ordinanza
*Qortin
*Ras Ħanżir (Pig Point)
*Ta' Lourdes (Lourdes Zone)
*Tax-Xewk
*Xatt il-Laboratorji


= Pembroke (PBK)=

*Medisle Village
*St Andrew's
*St Patrick's
*White Rocks


= Pietà (PTA)=

*Gwardamanġa or Guardamangia
*Ta' Braxia

Qormi (QRM)

*Fuq Tal-Blat (Above the Rock)
*Il-Wilġa (The Open Field)
*L-Armier
*L-Erba' Qaddisin
*L-Istabar
*Qormi San Bastjan (Saint Sebestian Zone Qormi)
*Qormi San Ġorġ (Saint George Zone Qormi)
*Ta' Farzina
*Ta' Paskarella (Pascarella Zone)
*Ta' San Ġwakkin
*Tad-Dwieli
*Tal-Andar
*Tal-Bajjada
*Tal-Ħandaq
*Tal-Ħlas
*Wied il-Kbir (Grand Valley)
*Wied is-Sewda (Negro Valley)

Qrendi (QRD)

*Blue Grotto
*Fulija
*Gwejdija
*Għar ix-Xagħra
*Ħaġar Qim
*Ħal-Lew
*Ħal-Manin
*Ħatba
*Il-Ħofra (Qrendi)
*Il-Maqluba
*L-Ilsna (The Tongues)
*Msella tas-Suldati
*Qasam Tal-Warda(Rose Zone Estate)
*Ras il-Bajjada (Painters Point)
*San Niklaw (Saint Nicholas)
*Ta' Ġuarena
*Ta' Gana
*Ta' Ħassajtek
*Tal-Gawwija
*Tal-Ħniena (Mercy Zone)
*Tas-Siġra (Tree Zone)
*Tas-Suldati (Soldiers Zone)
*Wied Ħoxt
*Wied iż-Żurrieq (Zurrieq Valley)
*Żellieqa (Slippery)

Rabat, Malta (RBT)

*Baħrija (Moth)
*Bieb ir-Ruwa
*Binġemma
*Buqana
*Buskett (Forest)
*Dwejra (Rabat)
*Fiddien
*Fomm ir-Riħ (Wind's Mouth)
*Ġnien Fieres
*Ġnien il-Kbir (Grand Garden)
*Għajn Klieb (Dogs' Spring)
*Għajn Kajjet
*Għajn Kajjet Housing Estate
*Għajn Tajba
*Għar Barka
*Għar-Żerriegħa
*Għemieri
*Gwiedi (Baħrija)
*Ħal-Bajjada (Painters Village)
*Ħofra ta' Ritz
*Iċ-Ċanta
*Iċ-Ċens l-Iswed
*Il-Kanuni (The Canons)
*Il-Katakombi
*Il-Kunċizzjoni (The Immaculate Conception)
*Il-Mejda (The Table)
*Il-Ponta
*Is-Salvatur (The Saviour)
*L-Isfel mill-Palazz
*Landrijiet
*Migra Ferħa
*Mtaħleb
*Nadur (Rabat)
*Nigret (Rabat)
*Nigret tal-Ħarruba
*Qattara
*Raba' Nemel
*Sant' Agata (Saint Agatha)
*Santa Katerina (Rabat) (Saint Catherine)
*Saqqajja
*Swatar (Rabat)
*Tabja
*Ta' Busugrilla
*Ta' Fantin
*Ta' Frajna
*Ta' Franton
*Ta' Gerżuma
*Ta' Lawrenti
*Ta' Manduca
*Ta' Namura
*Ta' Qasgħa
*Ta' Rbazza
*Ta' Rużarju
*Ta' Sirena
*Ta' Żeppita
*Taċ-Ċagħki
*Tal-Forok
*Tal-Ħamri
*Tal-Laqnija
*Tal-Lunzjata (Annuciation Zone)
*Tal-Marġa
*Tal-Markiż
*Tal-Milord
*Tal-Virtù
*Tas-Salib
*Tas-Santi (Saints Zone)
*Tat-Tilliera
*Tat-Torri (Tower Zone)
*Tax-Xieref
*Wied Rini (Rini Valley)
*Wied Gerżuma
*Wied iż-Żebbuġ (Olives Valley)
*Wied Liemu
*Wied ta' l-Isqof (Bishop's Valley)
*Wied tal-Marġa
*Xagħra Ħurija
*Xagħra ta' l-Isqof


= Safi (SFI)=

*Il-Għadir
*Qerd in-Naħal
*Ta' Amparell
*Ta' Ħlantun
*Ta' Karwija
*Ta' Rqajja
*Ta' Sant' Agata (Saint Agatha Zone)
*Ta' l-Ibraġ (Safi)
*Tal-Aħwar
*Tal-Kwadru (Frame Zone)
*Tal-Palma (Palm Zone)
*Wara l-Ġnien (Behind the Garden)

San Ġwann (SĠN)

*Fuq Wied Għomor
*L-Imsieraħ or Msieraħ (Squares)
*Kappara (Capres)
*Mensija
*Misraħ Lewża (Almond Estate)
*Qasbija
*San Ġwann Industrial Estate
*Ta' Ċieda
*Ta' Ġnien Fonsu
*Ta' Marmora
*Ta' Żwejt
*Tal-Balal (Bombs Zone)
*Tal-Mejda (Table Zone)
*Tar-Raddiena (Wind Mill Zone)
*Tat-Tabib (Doctor Zone)
*The Village
*Wied Għomor

Santa Luċija (SLĊ)

*Bir-Ġurat (Grasshopper Will)
*L-Isqajjaq t'Isfel (The Southern Lanes)
*Roqba
*Ta' Garnaw
*Ta' Garriba
*Wied Betti

Santa Venera (SVR)

*Misraħ il-Barrieri (Quarries Estate)
*Mrieħel Industrial Estate
*Ta' Fuq Wied (Above the Valley Zone)

Senglea (Isla) (ISL)

Siġġiewi (SĠW)

*Fawwara
*Girgenti
*Għar il-Kbir (Grand Cave)
*Għar Lapsi (Asuncion Cave)
*Għar Mundu (Raymond Cave)
*Ħal-Kbir (Grand Village)
*Ħal-Niklusi (Nicholas Village)
*Ħax-Xluq
*Ħesri
*Qajjied
*Ta' Brandin
*Ta' Brija
*Ta' Dun Konz
*Ta' Fuq il-Blat (Above the Rocks Zone)
*Ta' Għaqba
*Ta' Kandja
*Ta' Kirċippu
*Ta' l-Għolja (Hill Zone)
*Ta' Raba'
*Ta' Żagi
*Ta' Żuta
*Tal-Providenza (Providence Zone)
*Wied Ħesri
*Wied il-Girgenti (Girgenti Valley)
*Wied il-Luq
*Wied Xkora (Sack Valley)

Sliema (SLM)

*Font Għadir
*Għar id-Dud (Worms Cave)
*Qui-Si-Sana
*Savoy
*Tigne Point

St. Julian's (San Ġiljan) (STJ)

*Balluta
*Dragunara
*Fuq il-Ġonna
*Paceville
*Portomaso
*Qaliet (Creeks)
*Spinola
*St George's Bay (St Julians)
*St Julians Bay
*Ta' Ġiorni
*The Gardens
*Wied tal-Balluta (Balluta's Valley)

St. Paul's Bay (San Pawl il-Baħar) (SPB)

*Bognor Beach
*Burmarrad
*Buġibba
*Ġonna tal-Barbier (Barber's Gardens)
*Il-Ħamra (The Reddish)
*Il-Magħruq
*Il-Miżieb
*Il-Qadi
*Kennedy Grove
*Mdawra (Surrounding)
*Mistra Bay
*Pwales Beach
*Qawra
*San Martin (Saint Martin's)
*San Pawl Milqi
*Simar
*Ta' Ċampra
*Ta' Erba' Mwieżeb
*Ta' Limbordin
*Tal-Basal (Onions Zone)
*Tal-Fjuri (Flowers Zone)
*Tal-Għażżenin (Tiried Zone)
*Tal-Qarbuni
*Tal-Veċċa
*Wardija (Flowerly)
*Wied Qannotta
*Wied Sardin
*Xagħra Tal-Bandieri
*Xemxija (Sunny)

Swieqi (SWQ)

*Fuq Wied Għomar
*Ġbejjen (Cheeslets)
*High Ridge
*Ibraġ
*Iċ-Ċink
*Madliena (Magdalene)
*Slielem tal-Madliena (Magdalene's Leaders)
*Ta' Stronka
*Ta' l-Għoqod
*Tal-Franċiż (Frenchman Zone)
*Upper Gardens
*Victoria Gardens
*Wied id-Dis
*Wied Mexju

Tarxien (TXN)

*Birbixkilla
*Ħal-Għarrat
*Il-Qalgħa
*L-Isqajjaq (The Lanes)
*Tal-Patri (The Brother Zone)
*Tas-Salib (Cross Zone)

Ta' Xbiex (XBX)

*Lazaretto Creek

Valletta (VLT)

*Fort St Elmo
*Il-Fossa
*Lascaris Wharf
*Mandraġġ
*Taħt iż-Żiemel (Below the Horse)

Xgħajra (XJR)

*Ras il-Ġebel (Rocks Point)
*San Pietru (Saint Peter)
*Ta' Alessi
*Tal-Qassisin (Priests Zone)
*Tan-Nisa (Women Zone)
*Tumbrell
*Wied Glavan

Żabbar (ŻBR)

*Biċċieni
*Bieb is-Sultan (King Arch)
*Buleben iż-Żgħir
*Ħas-Sajd (Fishing Village)
*Ħawlija
*Dun Lanża
*In-Naħla
*L-Imwieġel
*Santa Domenika
*Ta' Ċiantar
*Ta' Latnija
*Ta' Maġġi
*Tal-Ħamra
*Tal-Ħofra (Hole Zone)
*Tal-Plier
*Wied ta' Mazza (Mazza Valley)


= Żebbuġ (Malta) (ŻBĠ)=

*Għar Ram (Copper Cave)
*Ħabel Mustaċċi (Moustaches Rope)
*Ħal-Dwien
*Ħal-Mula
*Ħal-Muxi
*Ħal-Sajd (Fishing Village)
*Ta' Srina
*Ta' l-Infetti
*Ta' Wiċċ ir-Raħal (Town's Face Zone)
*Ta' Żaruna
*Ta' l-Imgħażel
*Tad-Dawl (Light Zone)
*Tal-Andar
*Tal-Gandlora
*Tal-Grazzja (Grace Zone)
*Tal-Għarbi (Arab Zone)
*Tar-Ramel (Sand Zone)
*Wied il-Baqqiegħa
*Wied Qirda
*Wied ta' San Martin (Saint Martin's Valley)

Żejtun (ŻTN)

*Bir id-Deheb (Gold's Well)
*Bisqallin (Sicilians Zone)
*Bulebel Industrial Estate
*Bulebel il-Kbir
*Ġebel San Martin (Saint Martin Estate)
*Gwiedi (Small Hills)
*Ħajt il-Wied (Valley's Wall)
*Ħal-Bajda (Egg's Village)
*Ħal-Bisbut
*Ħal-Ġwann (John's Village)
*Ħal-Tmiem (Ending Village)
*Ħerba (Disaster)
*Il-Bajjada (The Painters)
*Il-Minżel
*L-Iskorra l-Kbira
*Raħal ta' Fuq (Upper Town)
*Raħal t'Isfel (Southern Town)
*Ras il-Wied (Valley Point)
*Ta' San Girgor (St. Gregory's Estate)
*San Klement (Saint Clement)
*Strenju
*Ta' Ganza
*Ta' Klement (Clement Zone)
*Ta' Pizzuta
*Ta' Salvaturi (Saviours Zone)
*Ta' Tavlin
*Ta' Tnella
*Ta' l-Usif
*Tal-Ħotba
*Tal-Kotob
*Wied iz-Ziju (Uncle's Valley)
*Xewkija (Żejtun)

Żurrieq (ŻRQ)

*Bubaqra
*Ġarġir
*Ħlantun
*Il-Bajjada
*Il-Miżieb
*Il-Munqar
*Nigret
*Il-Qortin
*Ta' Ħal-Lew
*Ta' Ħarbux
*Ta' Sant' Agatha (Saint Agatha Zone)
*Ta' Taħt iċ-Ċint (Below the Wall Zone)
*Ta' Xaqqa
*Ta' l-Għerien (Caves Zone)
*Taċ-Ċantar
*Tal-Bambina
*Tal-Bebbux (Snails Zone)
*Tal-Ġibjun
*Tal-Għarajjex
*Tal-Kmand (Commander Zone)
*Tirxija
*Xarolla
*Wied Babu
*Wied Fulija
*Wied Ganu
*Wied Maqbul
*Wied Moqbal

Gozo


= Fontana (FNT)=

*Fuq il-Lunzjata (Above Annuciation)
*Is-Saqwi (Flourish Fields)
*Wied Siekel (Siekel Valley)
*Wied Tal-Lunzjata (Annuciation Valley)

Għajnsielem (GSM)

*Borġ Għarib
*Cominotto
*Comino
*Fort Chambrai
*Għar ix-Xiħ
*Gudja (Għajnsielem) (Small Hill)
*Iċ-Ċens (The Rent)
*Mġarr Port
*Miġiaro
*Mrejżbiet
*Rdum it-Tafal (Clay Cliff)
*Ta' Briegħen
*Ta' Cordina (Cordina Zone)
*Ta' Kusbejja
*Ta' Sant' Eliju (Saint Eliah Zone)
*Tal-Palma (Palm Zone)
*Xatt l-Aħmar (Reddish Strand)
*Żewwieqa

Għarb (GRB)

*Birbuba
*Għammar
*Ħodba
*Il-Wileġ (Big Fields)
*San Dimitri (Saint Dimitrus)
*San Katald (Saint Catald)
*San Pietru (Saint Peter)
*Ta' Dbiegi Crafts Village
*Ta' Lamuta
*Ta' Pinu
*Ta' Santu (Saint Zone)
*Tal-Fgura (Figure Area)
*Taż-Żejt (Oil Zone)
*Wara l-Bjut (Behind The Roofs)

Għasri (GSR)

*Ta' Bubunu (Big Marble Area)
*Ta' Landar
*Tal-Kanun (Canone Zone)
*Tal-Knisja (Church Zone)
*Wied il-Għasri (Ghasri Valley)
*Wied Sara (Sahra Valley)

Kerċem (KĊM)

*Fuq il-Blat (Above the Rocks)
*Għadira Ta' San Raflu (Saint Rapheal Lake)
*Għajn Abdul (Abdulah Spring)
*Għar Ilma (Water Cave)
*Iċ-Ċnus (The Rents)
*Klula
*Lekx
*Qasam San Ġorġ (St. George Estate)
*Qasam San Pawl (St. Paul Estate)
*Santa Luċija
*Ta' Berrini
*Ta' Ċajplu
*Ta' Ġanton
*Ta' Katas
*Ta' Summina
*Ta' Xewka
*Ta' Xkura (Sack Zone)
*Tal-Warda (Rose Zone)
*Tar-Riefnu
*Wied Ħmar (Donkey Valley)
*Xagħri

Munxar (MXR) and Xlendi (XLN)

*Il-Mejda (Munxar) (The Table)
*Is-Sidra (The Breast)
*It-Taksis (The Taxis)
*Kantra
*Qsajjam (Small Estate)
*Ras il-Bajda (Egg Point)
*Ras Maħrax
*Sanap
*Ta' Kamleta
*Ta' Luvier
*Ta' Merżiena
*Ta' Rinota
*Ta' Valletta (Valletta Area)
*Ta' Xaman
*Tar-Riefnu
*Wied tal-Kantra
*Xlendi
*Xlendi Valley

Nadur (NDR)

*Daħlet Qorrot
*Ġebel l-Aħmar (Reddish Rock)
*Nadur Heights
*Qortin (Nadur)
*Ramla
*San Blas Bay
*Sejtun
*Ta' Dwardu (Edward Zone)
*Ta' Grunju
*Ta' Hida
*Ta' Kenuna
*Ta' Kuxxina
*Ta' Mattiju (Matthew Zone)
*Ta' Patrik (Patrick Zone)
*Ta' Said (Said Zone)
*Ta' Sardina
*Ta' Spilotti
*Ta' Venuta
*Ta' Wistin
*Tad-Duru
*Tal-Ħanaq
*Tal-Ħawli (Nadur)
*Tal-Laċċa
*Tal-Weraq (Leaves Area)
*Tat-Tiġrija
*Tax-Xemx (Sun Area)
*Tax-Xini
*Wied Binġemma
*Xurdin

Qala (QLA)

*Andar il-Qadim
*Dar is-Sapra
*Ħondoq ir-Rummien
*Il-Bajjad (Qala) The Painter
*Il-Ħanaq (Qala)
*Il-Qortin (Qala)
*Il-Wardija The Flowerly
*Ta' Berqa Lighting Zone
*Ta' Gafan
*Ta' Kassja
*Ta' Semper
*Tal-Ħalq
*Tal-Ħerep
*Tal-Mintuff
*Tax-Xulliel
*Wied Biljun (Billion Valley)
*Wied Simar
*Wied Tal-Blata


= Rabat (Victoria) (VCT)=

*Belliegħa
*Bieb l-Imdina
*Citadel or Ċittadella
*Demnija
*Gelmus
*Għajn Lukin
*Il-Ġnien (The Garden)
*Ta' Mliet
*Ta' Wara s-Sur (Gozo) (Behind the Bastions)
*Ta' l-Ibraġ (Gozo)
*Taċ-Ċawla
*Taflija
*Tal-Far (Rat Zone)
*Tal-Grazzja (Gozo) (Grace Area)
*Tal-Maltija (Gozo) (Maltese Lady Area)
*Tal-Mejda (Table Area)
*Żenqa


= San Lawrenz (SLZ)=

*Dwejra (Small House)
*Funghus Rock or Ġebla tal-Ġeneral
*Inland Sea
*Mendbin
*Mixta
*Ta' Bieb il-Għar (Cave Entrance Area)
*Ta' Ċangura
*Tad-Debba (Mare Zone)
*Tat-Torri (Tower Zone)
*Wied Guno (Guno Valley)
*Wied il-Kbir (Gozo) (The Grand Valley)

Sannat (SNT)

*Iċ-Ċnus (The Rents)
*Il-Ħofra (Sannat) (The Hole)
*Mġarr ix-Xini
*Ta' Bardan
*Ta' Ċenċ
*Ta' Dun Nastas (Father Nastas Zone)
*Ta' Durell
*Ta' Randu
*Ta' Seguna
*Ta' Żebetta
*Tal-Gruwwa
*Tax-Xamgħan

Xagħra (XRA)

*Calypso
*Għajn Damma (Dice Spring)
*Għajn Sellum (Leader Spring)
*Is-Sruġ
*It-Tafla (The Clay)
*Il-Pergla
*Santa Verna (Saint Venera)
*Ta' Bullara
*Ta' Dun Anton (Father Anthony Zone)
*Ta' Gajdoru
*Ta' Germida
*Ta' Gorf
*Ta' l-Għejjun (Springs Zone)
*Ta' Nenus
*Ta' Xħajma
*Tal-Kaċċaturi (Hunters Zone)
*Tal-Kanal (Channel Zone)
*Tal-Qanfud (Hatchok Zone)
*Tan-Nazzarenu (Nazzaerth Man Zone)
*Tas-Singura
*Wied Ġnien Imrik
*Wied l-Għeżien (Tiried Man Valley)

Xewkija (XWK)

*Għajn Melel
*Mġarr ix-Xini
*Ta' Bakar
*Ta' Ġokk (Joint Zone)
*Tal-Ħamrija (Soil Area)
*Tal-Ħniena (Xewkija) (Mercy Zone)
*Tal-Barmil (Bouqet Zone)
*Tal-Gruwa
*Tal-Lambert
*Tal-Loġġa
*Tar-Rummiena
*Xewkija Industrial Estate


= Żebbuġ (Gozo) (ŻBB) and Marsalforn (MFN)=

*Għajn Qaċċat
*Għar Qawqla
*Il-Mielħa (The Salty)
*Il-Wilġa (The Open Field)
*Marsalforn
*Menqa (Marsalforn)
*Merżuq
*Ponta Santa Marija (Saint Mary Point)
*Qbajjar Bay
*Qolla s-Safra (Yellow Hill)
*Rdum ta' Kililu
*Ta' Barda
*Ta' Ċikku
*Ta' Fra Beż
*Ta' Ġienu
*Ta' Kuljat
*Ta' Saliba
*Ta' l-Erba (The Four Zone)
*Taċ-Ċaqra
*Tal-Abram (Abraham Zone)
*Tal-Barumbara
*Tal-Għarejjex
*Tal-Ħluq (Mouths Zone)
*Tal-Kanun (Canone Area)
*Tal-Leveċa
*Tal-Milied (Christmas Zone)
*Tas-Salvatur (Saviours Zone)
*Tas-Sellum (Leader Zone)
*Tat-Tafla (Blue-Clay Zone)
*Wied Marsalforn
*Xwejni Bay

See also

* Local councils of Malta


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • List of Churches in Malta — In the small island state of Malta the church or chapel is a very common feature of the landscape. Many churches in Malta dominate the skyline and the domes and steeples can usually be seen from across the island. You can usually find the centre… …   Wikipedia

  • Malta — This article is about the Mediterranean country. For other uses, see Malta (disambiguation). Republic of Malta Repubblika ta Malta …   Wikipedia

  • List of cities in Moldova — There are 65 cities in Moldova. Contents Alphabetical list · A B C D E F G H I L M N O R S Ş T U V By status · By location · By population · See also …   Wikipedia

  • List of places with fewer than ten residents — This list is incomplete; you can help by expanding it. This is a list of places with a permanent population of fewer than ten people. Some may be virtually deserted and others may be places where people work, but do not live. Contents 1… …   Wikipedia

  • Malta — /mawl teuh/, n. 1. an island in the Mediterranean between Sicily and Africa. 95 sq. mi. (246 sq. km). 2. a former British colony consisting of this island and two small adjacent islands: now an independent sovereign state and a member of the… …   Universalium

  • List of cities and towns in Russia — This is a list of cities and towns in Russia. According to the data of 2002 Russian Census, there are 1,108 cities and towns in Russia. City Russian name Federal subject Abakan Абакан Republic of Khakassia Abaza Абаза Republic of Khakassia… …   Wikipedia

  • List of cities and towns in Hungary — Hungary This article is part of the series: Politics and government of Hungary Constitution President …   Wikipedia

  • List of North American Numbering Plan area codes — This is a list of North American telephone area codes in effect for the North American Numbering Plan (NANP). The area to which an area code is officially assigned is known as a Numbering Plan Area (NPA). Contents 1 200 2 300 3 400 4 …   Wikipedia

  • List of Chinese flags — This is a list of current and historical Chinese flags used in an official capacity both in: The People s Republic of China (PRC), the state that controls mainland China, Hong Kong, and Macau. It is commonly known as China. The Republic of China… …   Wikipedia

  • Local councils of Malta — Since 1993, Malta has been subdivided into 68 local councils or localities (meaning municipalities). These form the most basic form of local government and there are no intermediate levels between it and the national level. The levels of the 6… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”