ISV

ISV

The acronym ISV may refer to:

* International Student Volunteers
* The United States Virgin Islands
* International Scientific Vocabulary
* International Standard Version of the Bible
* Independent software vendor
* Cardiff International Sports Village
* ISKCON Silicon Valley


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ISV — ist die Abkürzung für: Amerikanische Jungferninseln (olympisches Länderkürzel) Independent Software Vendor, unabhängiger Softwarehersteller Itzehoer SV, Sportverein Schlammindex, Abwassertechnik i. S. v. steht für: „im Sinne von“, vor allem in… …   Deutsch Wikipedia

  • Isv — ist die Abkürzung für Amerikanische Jungferninseln (olympisches Länderkürzel) Independent Software Vendor, unabhängiger Softwarehersteller Itzehoer SV, Sportverein Schlammindex, Abwassertechnik i. S. v. steht für: „im Sinne von“ in juristischen… …   Deutsch Wikipedia

  • işvə — is. <ər.> Naz, qəmzə, işvə, cilvə; qəmzəli baxış. Dağ başından yar aşar; Yar dolanar, yar aşar; İşvə, qəmzə, bir də naz; Tək bir sənə yaraşar. (Bayatı). Belə işvə, belə qəmzə, belə naz; Belə qamət, belə gərdən olurmu? Q. Z.. Nazı çox,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işvəli — sif. Nazlı, qəmzəli, cilvəli, şux, dilbər. İşvəli qız. İşvəli gəlin. İşvəli təbəssüm. – Ah sevgili nigar, sən qal indi! Ey işvəli yar, sən qal indi! X.. Dolanım başına, ey nazlıca yarım, bəri bax; İşvəli, qəmzəli, çəm xəmli nigarım, bəri bax. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ISV — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

  • işvəgər — ə. və f. bax: işvəkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • işvəsənc — ə. və f. işvə verən; nazlanan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • işvəkar — sif. <ər. işvə və fars. . . . kar> Öz qəmzəli baxışları ilə kişiləri məftun edən; işvəli, qəmzəli. <Zeynəb xanım> Alış bəyi görüncə qaşlarını qaldırdı, fitnəli gözlərini süzdü və işvəkar bir səslə qulluqçuya dedi: – Ovçuluq gözəl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işvəbaz — sif. <ər. işvə və fars. . . . baz> İşvə edən, işvəkar, nazlı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işvəkaranə — z. <ər. işvə və fars. karanə> İşvə ilə, nazla, naz qəmzə ilə. İşvəkaranə yerimək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”