KOCM

KOCM

Infobox_Broadcast
call_letters = KOCM
city = Norman, Oklahoma
station_
station_slogan =
station_branding =
analog = 46 (UHF)
digital =
other_chs =
affiliations = Daystar
network =
founded =
airdate = 2003
location = Oklahoma City, Oklahoma
callsign_meaning =
former_callsigns =
former_channel_numbers =
owner = nowrap|Word of God Fellowship, Inc.
licensee =
sister_stations =
former_affiliations =
effective_radiated_power = 1000 kW
HAAT = 416 m
class =
facility_id = 84225
coordinates = coord|35|35|52.1|N|97|29|23.2|W|type:landmark_scale:2000
homepage = [http://www.daystar.com/ www.daystar.com]

KOCM is a religious television station in Norman, Oklahoma, serving the Oklahoma City market locally on channel 46 as an affiliate of Daystar. The station is owned by the Word of God Fellowship, the parent company of the Daystar Television Network.

Digital television

Because it was granted an original construction permit after the FCC finalized the DTV allotment plan on April 21, 1997 [http://www.transmitter.com/FCC97115/chanplan.html] , the station did not receive a companion channel for a digital television station. Instead, on or before February 17, 2009, which is the end of the digital TV conversion period for full-service stations, KOCM will be required to turn off its analog signal and turn on its digital signal (called a "flash-cut").

External links

* [http://www.daystar.com/ Official site]
*TVQ|KOCM
*BIA|KOCM|TV|TV


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • köçmə — «Köçmək»dən f. is. İranla xanlıq arasında etibar üçün Kiçikbəyimin Tehrana gəlin köçməsi vacib idi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köçmək — f. 1. Yaşayış yerini dəyişmək, bir yerdən çıxıb başqa yerə gəlmək, daşınmaq. Təzə mənzilə köçmək. Şəhərdən kəndə köçmək. – Kazım dayı, Telligili köçdülər; Deyə, bir səs onu həmən ayıltdı. . M. Müş.. 2. İqlim, yem və b. şəraitlə əlaqədar olaraq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəla — ə. köçmə, uzaqlaşma, ayrı düşmə. Cəlayi vətən vətəndən ayrı düşmə, ayrılma ə. parlama, parıltı, cila …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • köç — is. 1. Bir yerdən başqa yerə köçən adam qrupu, qafilə. Köç mənzil eləyib, heyvanları düzə buraxmışdı. Ə. H.. Ordu çapıb getmiş axar su kimi; Köçdən ayrı düşən bir quzu kimi. M. R.. Köç yolu – köçərilərin, yaxud çöl heyvanlarının, sürülərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hicrət — is. <ər.> 1. Öz vətənini tərk edib başqa bir yerə getmə, köçmə; mühacirət. Hicrət etmək (qılmaq) – öz vətənini tərk edib başqa bir yerə getmək, köçmək. Fətəli xan yanına əzm etdi, ol hicrət qılıb; Neylədi ol mərd, gör, düşmən ikən hörmət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KDLD — KDLD/KDLE City of license KDLD: Santa Monica KDLE: Newport Beach Broadcast area KDLD: Los Angeles KDLE: Orange County Branding El Gato 103.1 …   Wikipedia

  • hicrət — ə. 1) 622 ci il iyulun 16 da Məhəmməd peyğəmbərin öz azsaylı tərəfdarları ilə Məkkədən Mədinəyə köçməsi; müsəlman qəməri təqviminin başlanğıcı; 2) köçmə, mühacirət etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • karvan — is. <fars.> 1. Bir birinin ardınca sıra ilə hərəkət edən yüklü heyvan (əsasən dəvə) dəstəsi (qatarı); qafilə. İt hürər, karvan keçər. (Ata. sözü). Mağıl keçən vaxtlar dəvə karvanları düzülürdü yola, ticarət malını yükləyirdik dəvələrə. . C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köçəköç — is. Elliklə köçmə, köçmə işi. Köçəköç başlandı. Köçəköç vaxtı idi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”