List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion

List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion

This is a list of the Sites of Special Scientific Interest (SSSIs) in the Ceredigion Area of Search. For SSSIs elsewhere in Wales, see List of SSSIs by Area of Search.

* Aberarth - Carreg Wylan
* Afon Rheidol ger Capel Bangor
* Afon Teifi
* Allt Wen a Traeth Tanybwlch
* Banc Llety-spence
* Banc y Mwldan
* Banc-y-Warren
* Borth - Clarach
* Bron Aberanerch
* Bryn Bras
* Cae Ffos-yr-odyn
* Cae Ty-hen
* Caeau Ardwyn
* Caeau Crug Bychan, Ty Gwyn a Llwyn Ysgaw
* Caeau Llety-cybi
* Cae'r Meirch
* Chwarel Ponterwyd (Ponterwyd Quarry)
* Coed a Gweunydd Gilfach-gwyddil
* Coed Allt Craig Arth
* Coed Allt Lan-las
* Coed Cwm Cletwr
* Coed Cwm Einion
* Coed Mynachlog-fawr
* Coed Nant Llolwyn
* Coed Tyddyn-du
* Coed y Crychydd
* Coedydd a Cheunant Rheidol (Rheidol Woods & Gorge)
* Coedydd a Chorsydd Aber Teifi (Teifi Estuary Woodlands & Marshes)
* Comin Esgairmaen
* Comin Silian
* Comins Capel Betws
* Cors Bwlch-y-baedd
* Cors Caranod
* Cors Caron
* Cors Gorsgoch
* Cors Llyn Farch a Llyn Fanod
* Cors Nantcwnlle
* Cors Penbwlch
* Cors y Sychnant
* Craigyfulfran & Clarach
* Craig-y-pistyll
* Creigiau Aberarth-Morfa
* Creigiau Cwm-Ceriw a Ffos-las (Morfa Bychan)
* Creigiau Pen y graig
* Cwm Doethie - Mynydd Mallaen
* Cwm Llyfnant
* Cwmsymlog
* Dolau Hafod
* Dyfi
* Elenydd
* Falcondale Lake
* Ffordd Coed Dol-Fawr
* Figyn Blaen-Brefi
* Glanfedw
* Glanrhocca
* Gro Ty'n yr Helyg
* Gro Ystwyth
* Gwaun Garthenor a Llanio-Isaf
* Gwaun Pen-lan
* Gwaun Troed-rhiw-seiri a Llyn Mynydd-gorddu
* Gwaun Ystrad Caron
* Gweunydd Pendinas
* Hen Berth Fron-Badarn a Phersondy
* Llyn Eiddwen
* Llynoedd Ieuan
* Mwyngloddfa Brynyrafr
* Mwyngloddfa Castell
* Mwyngloddfa Cwmbrwyno
* Mwyngloddfa Cwmystwyth
* Mwyngloddfa Llechweddhelyg
* Mwyngloddfa Llety Ifan Hen (Vaughan Mine)
* Mwyngloddfa Nant-y-cagl (Eaglebrook Mine)
* Nant Cledlyn Pingos
* Old Cilgwyn and Cae Heslop
* Parc Pont-faen
* Parc-y-rhos
* Pencarreg-gopa a Moel Hyrddod
* Pencreigiau'r Llan
* Rheidol Shingles and Backwaters
* Rhos Blaen Carrog
* Rhos Blaenclettwr
* Rhos Bron-yr-helem
* Rhos Bryn Hir
* Rhos Bryn-wichell
* Rhos Bwlch-y-rhandir
* Rhos Cilcennin
* Rhos Cross Inn
* Rhos Cwmsaeson
* Rhos Esgairwen-fawr a Rhosgoch-fawr
* Rhos Fullbrook
* Rhos Gargoed
* Rhos Gellie
* Rhos Glwydwern
* Rhos Glyn-yr-helyg
* Rhos Llawr Cwrt
* Rhos Pil-bach a Pennar-fawr
* Rhos Talglas a Chors yr Hafod
* Rhos-Rydd
* River Ithon
* Traeth Llanon


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • List of Sites of Special Scientific Interest in Cheshire — Mosslands, such as Risley Moss, are one of the major habitat types in Cheshire There are 63 Sites of Special Scientific Interest (SSSIs) in Cheshire, England, covering a total area of 19,844 hectares (49,035 acres). Of these, 52 have been… …   Wikipedia

  • List of Statutory Instruments of the Welsh Assembly, 2002 — This is an incomplete list of Statutory Instruments of the Welsh Assembly made in 2002. Statutory Instruments made by the Assembly are numbered in the main United Kingdom series with their own sub series. The Welsh language has official equal… …   Wikipedia

  • Chwarel Ponterwyd (Ponterwyd Quarry) — is a Site of Special Scientific Interest in Ceredigion, west Wales. See also List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion Categories: Sites of Special Scientific Interest in CeredigionQuarries in WalesUnited Kingdom Site of Special… …   Wikipedia

  • Coed Allt Craig Arth — is a Site of Special Scientific Interest in Ceredigion, west Wales. See also List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion Categories: Sites of Special Scientific Interest in CeredigionUnited Kingdom Site of Special Scientific… …   Wikipedia

  • Coed Allt Lan-las — is a Site of Special Scientific Interest in Ceredigion, west Wales. See also List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion Categories: Sites of Special Scientific Interest in CeredigionUnited Kingdom Site of Special Scientific… …   Wikipedia

  • Coed Cwm Cletwr — is a Site of Special Scientific Interest in Ceredigion, west Wales. See also List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion Categories: Sites of Special Scientific Interest in CeredigionUnited Kingdom Site of Special Scientific… …   Wikipedia

  • Coed Cwm Einion — is a Site of Special Scientific Interest in Ceredigion, west Wales. See also List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion Categories: Sites of Special Scientific Interest in CeredigionUnited Kingdom Site of Special Scientific… …   Wikipedia

  • Coed Mynachlog-fawr — is a Site of Special Scientific Interest in Ceredigion, west Wales. See also List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion Categories: Sites of Special Scientific Interest in CeredigionUnited Kingdom Site of Special Scientific… …   Wikipedia

  • Coed Nant Llolwyn — is a Site of Special Scientific Interest in Ceredigion, west Wales. See also List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion Categories: Sites of Special Scientific Interest in CeredigionUnited Kingdom Site of Special Scientific… …   Wikipedia

  • Coed Tyddyn-du — is a Site of Special Scientific Interest in Ceredigion, west Wales. See also List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion Categories: Sites of Special Scientific Interest in CeredigionUnited Kingdom Site of Special Scientific… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”