Dord

Dord
An excerpt from Webster's showing the non-existent word "dord"

Dord is a notable error in lexicography, an accidental creation, or ghost word, of the G. and C. Merriam Company's staff included in the second (1934) edition of its New International Dictionary, in which the term is defined as "density".

Philip Babcock Gove, an editor at Merriam-Webster who became editor-in-chief of Webster's Third New International Dictionary, wrote a letter to the journal American Speech, fifteen years after the error was caught, in which he explained why "dord" was included in that dictionary.[1]

On July 31, 1931, Austin M. Patterson, Webster's chemistry editor, sent in a slip reading "D or d, cont./density." This was intended to add "density" to the existing list of words that the letter "D" can abbreviate. The slip somehow went astray, and the phrase "D or d" was misinterpreted as a single, run-together word: Dord. (This was a plausible mistake because headwords on slips were typed with spaces between the letters, making "D or d" look very much like "D o r d".) A new slip was prepared for the printer and a part of speech assigned along with a pronunciation. The would-be word got past proofreaders and appeared on page 771 of the dictionary around 1934.[1]

On February 28, 1939, an editor noticed "dord" lacked an etymology and investigated. Soon an order was sent to the printer marked "plate change/imperative/urgent". In 1940 bound books began appearing without the ghost word but with a new abbreviation (although inspection of printed copies well into the 1940s show "dord" still present).[2] The non-word "dord" was excised and the definition of the adjacent entry "Doré furnace" was expanded from "A furnace for refining dore bullion" to "a furnace in which dore bullion is refined" to close up the space. Gove wrote that this was "probably too bad, for why shouldn't dord mean 'density'?"[1]

See also

References

 1. ^ a b c Philip Babcock Gove. "The History of 'Dord'". American Speech. Volume 29 (1954). Pages 136-138.
 2. ^ William Allan Neilson and others. Webster's New International Dictionary, Second Edition. G. & C. Merriam Company, 1943.
 3. ^ "Boole's Rule - from Wolfram MathWorld". Mathworld.wolfram.com. 2009-10-27. http://mathworld.wolfram.com/BoolesRule.html. Retrieved 2009-11-13. 

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • dord — 1934, a ghost word printed in Webster s New International Dictionary and defined as a noun used by physicists and chemists, meaning density. In sorting out and separating abbreviations from words in preparing the dictionary s second edition, a… …   Etymology dictionary

 • dörd — miqd. s. 1. Üçdən sonra gələn və 4 rəqəmi ilə işarə olunan say və miqdar. İki dəfə iki – dörd. Dörd yaş. 2. Beşballı sistemdə şagirdin, tələbənin müvəffəqiyyətini göstərən və «yaxşı» ifadə edən nömrə. Dərslərdən 4 almaq. ◊ Dörd bir tərəf – dövrə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dördəm — I (Qazax, Meğri, Salyan, Tovuz) bax dördələmə. – At dördəm qaçdı (Salyan); – Bu at dördəm geder (Qazax); – Burdan orya dördəm get (Tovuz); – Atdar dördəm qaşdılar, yalın o tərəfinə aşdılar (Meğri) II (Tovuz) dördqat (əyirmək) (sapa aiddir). – Mən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dördəmə — (Bakı, Cəbrayıl, Gədəbəy, Qazax, Salyan, Tovuz) bax dördələmə. – Mə:m atım dördəmə qaçır (Bakı); – At dördəmə qaçseydi, tez çatardım ora (Salyan); – At var ki, yuaş yuaş geder, at var ki, ye:in geder, at var ki, dördəmə geder, at var ki, yorğa… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dördə:x — (Kəlbəcər, Tərtər) bax dördəyağ. – Xamır dördə:xda yaylır (Kəlbəcər) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • Dord — Dords sind bronzezeitliche Hörner aus Irland. Insgesamt 104 solcher Dords in verschiedenen Längen sind bisher gefunden worden und konnten auf einen Zeitraum um etwa 800 v. Chr. datiert werden. Der Zweck, die Details der Herstellungsweise… …   Deutsch Wikipedia

 • dördələmə — (Gədəbəy) dördayaq çapma. – Yol kun düz oldu, sürərəm atı dördələmə, ləzət verer maηa …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dördəm — z. Dördayaq, dördnal, birnəfəsə, çaparaq. Yasavulun kürən atı yellənərək qabağa çıxdı. At dağ yuxarı dördəm tullanatullana qalxdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dörd-dörd — z. Hər dəfədə dörd ədəd, yaxud hər dəstədə dörd nəfər olaraq. Əsgərlər dörd dörd gedirdilər. Dörd dörd yığmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dördəlli — 1. zərf Cəld, tələsik. O, gecəgündüz dördəlli işləyir. Dördəlli yapışmaq (tutmaq) – bərk bərk tutmaq, əlindən buraxmamaq. İşindən dördəlli yapışmaq. 2. sif. mus. Dörd əllə ifa edilən (çalınan). Royal üçün uyğunlaşdırılmış dördəlli pyes …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”