List of places in Montenegro

List of places in Montenegro

This is a list of all census-designated places in Montenegro, sorted by municipalities. Places with more than 1000 residents are in "italic".

Andrijevica

*Andrijevica
*Andželati
*Bojovići
*Božići
*Cecuni
*Đulići
*Dulipolje
*Gnjili Potok
*Gornje Luge
*Gračanica
*Jošanica
*Košutići
*Kralje
*Kuti
*Oblo Brdo
*Prisoja
*Rijeka Marsenića
*Seoca
*Sjenožeta
*Slatina
*Trepča
*Trešnjevo
*Ulotina
*Zabrđe


=Bar=

*Arbnež / Arbënesh
*Bar / Tivari
*Bartula
*Besa / Besë
*"Bjeliši / Bjelishi"
*Bobovište / Bobosht
*Boljevići / Boljeviqi
*Braćeni / Braqeni
*Brca / Bërca
*Brijege
*Bukovik / Bukoviku
*"Burtiši" / Burtaishi"
*"Čeluga / Celuga"
*Ckla / Skje
*Dabezići / Dabeziqi
*Dedići / Dedaj
*Đenđinovići / Gjengjinoviqi
*Dobra Voda / Ujëmira
*Donja Briska / Brisku i Poshtëm
*Donji Brčeli / Bërçeli i Poshtëm
*Donji Murići / Muriqi i Poshtëm
*Dračevica / Pecaj
*Dupilo
*Đuravci / Gjuraçi
*Đurmani / Gjurmane
*Gluhi Do
*Godinje
*Gornja Briska / Brisku i Epërm
*Gornji Brčeli / Bërçeli i Epërm
*Gornji Murići / Muriqi i Epërm
*Grdovići / Gërdoviqi
*Gurza / Guri i Zi
*Karanikići / Nrekaj
*Komarno
*Koštanjica / Gështenjë
*Krnjice / Kërnica
*Kruševica / Krushevica
*Kunje / Kunja
*Limljani / Limjani
*Livari / Ljare
*Lukići / Lukaj
*Mačuge / Maçuga
*Mala Gorana / Gorana e Vogël
*Mali Mikulići / Mikuliqi i Vogël
*Mali Ostros / Ostros i Vogël
*Marstijepovići / Bujgëri
*Martići / Martiqi
*Miljevci / Milevci
*Mišići
*Orahovo
*Ovtočići / Ovtoçiqi
*Papani
*Pečurice / Peçurica
*Pelinkovići / Pelinku
*Pinčići / Pinç
*Podi
*"Polje / Polja"
*Popratnica
*Seoca / Seoza
*Sotonići / Sotoniqi
*Sozina
*"Stari Bar / Tivari i Vjetër"
*"Šušanj / Shushani"
*Sustaš / Sustashi
*"Sutomore / Spiçi"
*Tejani / Thtjani
*"Tomba"
*Tomići / Tomiqi
*Trnovo / Tërnova
*Tuđemili / Tugjemili
*Turčini / Turçini
*Utrg / Utërga
*Velembusi / Vëllimbush
*Veliki Mikulići / Mikuliqi i Madhë
*Veliki Ostros / Ostrosi i Madhë
*Velja Gorana / Gorana e Madhe
*Velje Selo / Katundi I Madh
*Virpazar / Virpazari
*Vučedabići / Uçdabaj
*Zagrađe / Zagragja
*Zaljevo / Zalefi
*Zankovići / Zankoviqi
*Zgrade
*Zupci

Berane

*Azane
*Babino
*Bastahe
*"Beran Selo"
*Berane
*Bor
*Bubanje
*"Buče"
*"Budimlja"
*Crni Vrh
*Crvljevine
*Dapsići
*Dašča Rijeka
*Dobrodole
*"Dolac"
*Donja Ržanica
*Donja Vrbica
*"Donje Luge"
*Donje Zaostro
*Dragosava
*Glavaca
*Godočelje
*Goražde
*Gornja Vrbica
*Gornje Zaostro
*Jašovići
*Javorova
*Johovica
*Kalica
*Kaludra
*Kruščica
*Kurikuće
*Lagatori
*Lazi
*Lješnica
*Lubnice
*Lužac
*Mašte
*Mezgalji
*Murovac
*Orah
*Orahovo
*Pahulj
*"Pešca"
*Petnjica
*Petnjik
*Ponor
*Poroče
*Praćevac
*Radmanci
*Radmuževići
*Rovca
*Rujišta
*Savin Bor
*Skakavac
*Štitari
*Tmušići
*Trpezi
*Tucanje
*Veliđe
*Vinicka
*Vrševo
*Vuča
*Zagorje
*Zagrad
*Zagrađe

Bijelo Polje

*Babaići
*Barice
*Bijedići
*Bijelo Polje
*Bliškovo
*Bojišta
*Boljanina
*Boturići
*Čeoče
*Cerovo
*Čokrlije
*Crhalj
*Crnča
*Crniš
*Đalovići
*Dobrakovo
*Dobrinje
*Dolac
*Dubovo
*Džafića Brdo
*Femića Krš
*Godijevo
*Goduša
*Grab
*Grančarevo
*Gubavač
*Ivanje
*Jablanovo
*Jabučno
*Jagoče
*Kanje
*Kičava
*Korita
*Kostenica
*Kostići
*Kovren
*Kukulje
*Laholo
*Lazovići
*Lekovina
*Lijeska
*"Lješnica"
*Lozna
*Loznica
*Majstorovina
*Metanjac
*Milovo
*Mioče
*Mirojevići
*Mojstir
*Mokri Lug
*Muslići
*"Nedakusi"
*Negobratina
*Njegnjevo
*Obrov
*Okladi
*Orahovica
*Osmanbegovo Selo
*Ostrelj
*Pali
*Pape
*Pavino Polje
*Pećarska
*Pobretići
*Poda
*"Potkrajci"
*Potrk
*Požeginja
*Prijelozi
*Pripčići
*Radojeva Glava
*Radulići
*Rakita
*Rakonje
*Rasovo
*Rastoka
*Ravna Rijeka
*"Resnik"
*Rodijelja
*Sadići
*Sela
*Sipanje
*Šipovice
*Sokolac
*Srđevac
*Stožer
*Stubo
*Tomaševo
*Trubine
*Ujniče
*Unevine
*Voljavac
*Vrh
*Zaton
*Žiljak
*Zminac
*Žurena

Budva

*Bečići
*Blizikuće
*Boreti
*Brajići
*Brda
*Budva
*Buljarica
*Čami Do
*Čelobrdo
*Čučuke
*Đenaši
*Drobnići
*Ilino Brdo
*Kaluderac
*Katun Reževići
*Krstac
*Kuljače
*Lapčići
*Markovići
*Novoselje
*"Petrovac"
*Pobori
*Podbabac
*Podostrog
*Prijevor
*Pržno
*Rađenovići
*Rijeka Reževići
*Stanišići
*Sveti Stefan
*Tudorovići
*Viti Do
*Zukovica

Cetinje

*Bajice
*Barjamovica
*Bijele Poljane
*Bjeloši
*Bobija
*Boguti
*Bokovo
*Češljari
*Cetinje
*Čevo
*Đalci
*Dide
*Đinovići
*Dobrska Župa
*Dobrsko Selo
*Dodoši
*Donja Zaljut
*Donje Selo
*Dragomi Do
*Drušići
*Dubovik
*Dubovo
*Dugi Do
*Dujeva
*Erakovići
*Gađi
*Gornja Zaljut
*Gornji Ceklin
*Grab
*Građani
*Gradina
*Izvori
*Jankovići
*Jezer
*Kobilji Do
*Kopito
*Kosijeri
*Kranji Do
*Kućišta
*Lastva
*Lipa
*Lješev Stub
*Majstori
*Malošin Do
*Markovina
*Meterizi
*Mikulići
*Milijevići
*Mužovići
*Njeguši
*Obzovica
*Oćevići
*Očinići
*Ožegovice
*Pačarađe
*Pejovići
*Petrov Do
*Poda
*Podbukovica
*Prediš
*Prekornica
*Prentin Do
*Prevlaka
*Proseni Do
*Radomir
*Raičevići
*Resna
*Riječani
*Rijeka Crnojevića
*Rokoči
*Rvaši
*Ržani Do
*Šinđon / Shëngjon
*Smokovci
*Štitari
*Tomići
*Trešnjevo
*Trnjine
*Uba
*Ubli
*Ublice
*Ugnji
*Ulići
*Velestovo
*Vignjevići
*Vojkovići
*Vrba
*Vrela
*Vučji Do
*Žabljak / Zhabjak
*Zabrđe
*Začir
*Zagora
*Žanjev Do

Danilovgrad

*Bare Šumanovića
*Begovina
*Bileća
*Bobulja
*Bogićevići
*Boronjina
*Braćani
*Brajovići
*Brijestovo
*Ćurčići
*Ćurilac
*Dabojevići
*Daljam
*Danilovgrad
*Đeđezi
*Do Pješivački
*Dolovi
*Donje Selo
*Donji Martinići
*Donji Rsojevići
*Drakovići
*Đuričkovići
*Frutak
*Glizica
*Gorica
*Gornji Martinići
*Gornji Rsojevići
*Gostilje Brajovićko
*Gostilje Martinićko
*Gradina
*Grbe
*Grlić
*Gruda
*Jabuke
*Jastreb
*Jelenak
*Jovanovići
*Klikovače
*Kopito
*Kosić
*Kujava
*Kupinovo
*Lalevići
*Lazarev Krst
*Livade
*Lubovo
*Malenza
*Mandići
*Mijokusovići
*Miogost
*Mokanje
*Mosori
*Musterovići
*Novo Selo
*Orja Luka
*Pažići
*Pitome Loze
*Podglavica
*Podvraće
*Poljica
*Potkula
*Potočilo
*Povrhpoljina
*Požar
*Rošca
*Ržišta
*Sekulići
*Sladojevo Kopito
*Slap
*Slatina
*Šobaići
*"Spuž / Shpuza"
*Sretnja
*Strahinići
*Šume
*Tvorilo
*Veleta
*Vinići
*Viš
*Vučica
*Zagorak
*Zagreda
*Župa

Herceg Novi

*"Baošići"
*"Bijela"
*Bijelske Kruševice
*"Đenovići"
*Đurići
*Gomila
*Herceg Novi
*"Igalo"
*Jošice
*Kameno
*Kruševice
*"Kumbor"
*Kuti
*Luštica
*"Meljine"
*Mojdež
*Mokrine
*"Podi"
*Prijevor
*Provodina
*Ratiševina
*Sasovići
*Sušćepan
*Sutorina
*Trebesinj
*Ubli
*"Zelenika"
*Žlijebi

Kolašin

*Babljak
*Bakovići
*Bare
*Bare Kraljske
*Blatina
*Bojići
*Breza
*Cerovice
*Crkvine
*Donje Lipovo
*Dragovića Polje
*Drijenak
*Drpe
*Đuđevina
*Dulovine
*Gornja Rovca Bulatovići
*Gornje Lipovo
*Izlasci
*Jabuka
*Jasenova
*Kolašin
*Kos
*Liješnje
*Lipovska Bistrica
*Ljevišta
*Ljuta
*Manastir Morača
*Mateševo
*Međuriječje
*Mioska
*Moračka Bistrica
*Moračko Trebaljevo
*Mrtvo Duboko
*Mujića Rečine
*Mušovića Rijeka
*Oćiba
*Ocka Gora
*Osretci
*Padež
*Pčinja
*Petrova Ravan
*Plana
*Požnja
*Radigojno
*Raičevina
*Raško
*Ravni
*Redice
*Rovačko Trebaljevo
*Sela
*Selišta
*Sjerogošte
*Skrbuša
*Smailagića Polje
*Smrče
*Sreteška Gora
*Starče
*Svrke
*Tara
*Trnovica
*Ulica
*Uvač
*Velje Duboko
*Višnje
*Vladoš
*Vlahovići
*Vojkovići
*Vranještica
*Vrujica
*Žirci

Kotor

*Bigova
*Bratešići
*Bunovići
*Veliki Zalazi
*Višnjeva
*Vranovići
*Glavati
*Glavatičići
*Gornji Morinj
*Gornji Orahovac
*Gornji Stoliv
*Gorovići
*"Dobrota"
*Donji Morinj
*Donji Orahovac
*Donji Stoliv
*Dragalj
*Dražin Vrt
*Dub
*Zagora
*Zvečava
*Kavač
*Knežlaz
*Kovači
*Kolužunj
*Kostanjica
*Kotor
*Krimovica
*Kubasi
*Lastva Grbaljska
*Ledenice
*Lipci
*Lješevići
*Mali Zalazi
*Malov Do
*Mirac
*Muo
*Nalježići
*Pelinovo
*Perast
*Pištet
*Pobrđe
*Prijeradi
*"Prčanj"
*Radanovići
*"Risan"
*Strp
*Sutvara
*Trešnjica
*Ukropci
*Unijerina
*Han
*Čavori
*Šišići
*"Škaljari"
*Špiljari

Mojkovac

*Bistrica
*Bjelojevići
*Bojna Njiva
*Brskovo
*Dobrilovina
*Gojakovići
*Lepenac
*Mojkovac
*Podbišće
*"Polja"
*Prošćenje
*Stevanovac
*Štitarica
*Uroševina
*Žari

Nikšić

*Balosave
*Bare
*Bastaji
*Bjeloševina
*Bobotovo Groblje
*Bogetići
*Bogmilovići
*Brestice
*Brezovik
*Broćanac Nikšićki
*Broćanac Viluški
*Bršno
*Bubrežak
*Busak
*Carine
*Cerovo
*Crnodoli
*Dolovi
*Donja Trepča
*Donje Čarađe
*Donje Crkvice
*Dragovoljići
*Drenoštica
*Dubočke
*Dučice
*Duga
*Gornja Trepča
*Gornje Čarađe
*Gornje Crkvice
*Gornje Polje
*Goslić
*Gradačka Poljana
*Grahovac
*Grahovo
*Granice
*Gvozd
*Ivanje
*Jabuke
*Jasenovo Polje
*Javljen
*Jugovići
*Kamensko
*Kazanci
*Klenak
*Koprivice
*Koravlica
*Kovači
*Kunak
*Kuside
*Kuta
*Laz
*Liverovići
*Lukovo
*Macavare
*Međeđe
*Miljanići
*Miločani
*Milojevići
*Miruše
*Mokri Do
*Morakovo
*Nikšić
*Nudo
*Oblatno
*Orah
*Orlina
*"Ozrinići"
*Petrovići
*Pilatovci
*Počekovići
*Podbožur
*Podvrš
*Ponikvica
*Povija
*Praga
*Prigradina
*Prisoje
*"Rastovac"
*Riđani
*Riječani
*Rudine
*Šipačno
*Sjenokosi
*Smrduša
*Somina
*Spila
*Srijede
*Staro Selo
*Štedim
*Štitari
*Stuba
*Stubica
*Tupan
*Ubli
*Vasiljevići
*Velimlje
*Vidne
*Vilusi
*Vir
*Višnjića Do
*Vitasojevići
*Vraćenovići
*Vrbica
*Vučji Do
*Zagora
*Zagrad
*Zaljutnica
*Zaslap
*Zavrh
*Zlostup

Plav

*Bogajići / Bogaj
*Brezojevica /Brezovica
*Dolja / Dolla
*Dosuđe / Dosugja
*Đurička Rijeka / Reka e Xhurës
*Gornja Rženica / Rëzhnica e Epërme
*Grnčar / Gërnçar
*"Gusinje / Gucia "
*Hoti / Hoti
*Kolenovići / Kolenaj
*Kruševo / Krusheva
*Martinovići / Martinaj
*Mašnica / Mashnica
*Meteh
*Murino / Murina
*Novšići / Nokshiq
*Plav / Pllava
*Prnjavor / Prnjavori
*Skić
*Velika
*Višnjevo / Vishnjeva
*Vojno Selo
*Vusanje / Vuthaj

Plužine

*Babići
*Bajovo Polje
*Barni Do
*Bezuje
*Bojati
*Boričje
*Borkovići
*Brijeg
*Brljevo
*Bukovac
*Crkvičko Polje
*Donja Brezna
*Dubljevići
*Goransko
*Gornja Brezna
*Jerinići
*Kneževići
*Kovači
*Lisina
*Miljkovac
*Miloševići
*Mratinje
*Nedajno
*Nikovići
*Osojni Orah
*Pišče
*Plužine
*Poljana
*Prisojni Orah
*Ravno
*Rudinice
*Šarići
*Seljani
*Smriječno
*Stabna
*Stolac
*Stubica
*Trsa
*Unač
*Vojinovići
*Zabrđe
*Žeično
*Zukva

Pljevlja

*Alići
*Beljkovići
*Bjeloševina
*
*Boljanići
*Borišići
*Borova
*Borovica
*Boščinovići
*Brda
*Bujaci
*Burići
*Bušnje
*Čardak
*Čavanj
*Čerjenci
*Cerovci
*Čestin
*Crljenice
*Crni Vrh
*Crno Brdo
*Crnobori
*Donja Brvenica
*Dragaši
*Dubac
*Dubočica
*Dubrava
*Đuli
*Đurđevića Tara
*Durutovići
*Dužice
*Geuši
*Glibaći
*Glisnica
*Gornja Brvenica
*Gornje Selo
*Gotovuša
*Gradac
*Gradina
*Grevo
*Hoćevina
*Horevina
*Jabuka
*Jagodni Do
*Jahovići
*Jasen
*Jugovo
*Kakmuži
*Kalušići
*Katun
*Klakorina
*Kolijevka
*Komine
*Kordovina
*Kosanica
*Košare
*Kotlajići
*Kotline
*Kotorac
*Kovačevići
*Kovači
*Kozica
*Krće
*Krupice
*Kruševo
*Kržava
*Kukavica
*Lađana
*Leovo Brdo
*Lever Tara
*Lijeska
*Ljuće
*Ljutići
*Lugovi
*Madžari
*Male Krće
*Maoče
*Mataruge
*Meljak
*Metaljka
*Mijakovići
*Milakovići
*Milunići
*Mironići
*Moćevići
*Moraice
*Mrčevo
*Mrčići
*Mrzovići
*Nange
*Obarde
*Odžak
*Ograđenica
*Orlja
*Otilovići
*Paljevine
*Pauče
*Petine
*Pižure
*Plakala
*Planjsko
*Pliješ
*Pliješevina
*Pljevlja
*Poblaće
*Podborova
*Popov Do
*Potkovač
*Potkrajci
*Potoci
*Potpeće
*Potrlica
*Pračica
*Prehari
*Premćani
*Prisoji
*Prošće
*Pušanjski Do
*Rabitlje
*Rađevići
*Romac
*Rudnica
*Rujevica
*Selac
*Selišta
*Sirčići
*Slatina
*Šljivansko
*Šljuke
*Srećanje
*Stančani
*Strahov Do
*Stranice
*Šula
*Šumani
*Tatarovina
*Trnovice
*Tvrdakovići
*Uremovići
*Varine
*Vaškovo
*Velike Krće
*Vidre
*Vijenac
*Vilići
*Višnjica
*Vodno
*Vojtina
*Vrba
*Vrbica
*Vrulja
*Vukšići
*Zabrđe
*Zaselje
*Zbljevo
*Zekavice
*Zenica
*Židovići
*Zorlovići

Podgorica

*Arza / Arrëz
*Balabani
*Baloči
*Barlaj
*Begova Glavica
*Benkaj
*Beri
*Berislavci
*Bezjovo
*Bigor
*Bijelo Polje
*Bioče
*Bistrice
*Blizna
*Bolesestra
*Botun
*Brežine
*Briđe
*Brskut
*Budza / Budëz
*Buronji
*Ćafa / Qafa
*Ćepetići
*Cijevna / Cemi
*Crnci
*Crvena Paprat
*Cvilin
*Delaj
*Dinoša / Dinosha
*Dolovi
*Donje Stravče
*Donji Kokoti / Kokoti i Poshtëm
*Donji Milješ / Mileshi i Poshtëm
*Draževina
*Drešaj / Dreshaj
*Drume
*Dučići
*Duga
*Đurkovići
*Dušići / Dushi
*Duške
*Farmaci
*Fundina / Fundëna
*Goljemadi / Gojëmadhi
*"Golubovci"
*"Goričani"
*Gornje Stravče
*Gornji Kokoti / Kokoti i Epërm
*Gornji Milješ / Mileshi i Epërm
*Gostilj
*Gradac
*Grbavci
*Grbi Do
*Gurec / Gurrec
*Helmnica / Helmnica
*Kiselica
*Klopot
*Koći / Koqi or (Koja e Kuqit)
*Kopilje
*Korita
*Kornet
*Kosor
*Kotrabudan / Kodërbudani
*Krševo / Kësheva
*Kruse
*Kržanja
*Kurilo
*Lekići / Lekaj
*Liješnje
*Liješta
*Lijeva Rijeka
*Ljajkovići
*Lopate
*Lovka / Llofka
*Lutovo
*Lužnica
*"Mahala / Mëhalla"
*"Mataguži / Mataguzhi"
*Medun /Meduni
*Mileti
*Mitrovići
*"Mojanovići / Mojanoviqi"
*Momče
*Mrke / Mërka
*Mužeška
*Nabon / Nabomi
*Nikmaraš / Nikmarashi
*Omerbožovići / Ymerbozhaj or Bozhaj
*Opasanica
*Orahovo
*Oraovice
*Orasi
*Ožezi
*Parci
*Pelev Brijeg
*Petrovići
*Pikalj / Pikal
*Podgorica
*Podhum / Nënhelmi
*Ponari
*Poprat / Poprati
*Prifti / Prifti
*Prisoja
*Progonovići
*Raći
*Radeća
*Radovče
*Rakića Kuće / Shtëpia e Rakiqëve
*Releza
*Rijeka Piperska
*Rudine / Rudina
*Selište / Selishti
*Seoca
*Seoštica
*Sjenice
*Skorać / Skoraqi
*Slacko
*Spinja / Spi
*Srpska
*Staniselići
*Stanjevića Rupa
*Stijena
*Stjepovo / Stjepoh
*Stupovi
*Sukuruć / Sukuruqi
*Šušunja
*Trabojin /Traboini
*Trmanje
*"Tuzi"
*Tuzi Ljevorečke
*Ubalac
*Ubli
*Velje Brdo
*Veruša
*Vidijenje
*Vilac
*Vladni / Vllana
*Vranj / Vranji
*Vranjina
*Vrbica
*Vukovci
*Vuksanlekići / Vuksanlekaj
*Zagreda
*Zaugao
*Žabljak Crnojevića

Rožaje

*Bać
*Balotići
*Bandžov / Banxhovi
*Bašča
*Besnik / Besniku
*Bijela Crkva
*Biševo
*Bogaji
*Bukovica
*Crnokrpe
*Dacići / Dacaj
*Donja Lovnica
*Gornja Lovnica
*Grahovo
*Grižice
*"Ibarac"
*Jablanica
*Kalače
*Koljeno
*Paučina
*Plumci / Pëllumbësi
*Radetina
*Rožaje
*Seošnica
*Sinanovići
*Vuča

Šavnik

*Bare
*Boan
*Dobra Sela
*Donja Bijela
*Donja Bukovica
*Dubrovsko
*Duži
*Godijelji
*Gornja Bijela
*Gornja Bukovica
*Grabovica
*Komarnica
*Krnja Jela
*Malinsko
*Miloševići
*Mljetičak
*Mokro
*Petnjica
*Pošćenje
*Previš
*Pridvorica
*Provalija
*Šavnik
*Slatina
*Strug
*Timar
*Tušina

Tivat

*Bogdašići
*Bogišići
*Donja Lastva
*Đuraševići
*Gornja Lastva
*Gošići
*Krasići
*Lepetani
*Milovići
*"Mrčevac"
*Radovići
*Tivat

Ulcinj

*Ambula / Amull
*Bijela Gora /Mal i Bardhë
*Bojke / Bojkë
*Brajše / Brajshë
*Bratica / Braticë
*Briska Gora / Mal i Briskut
*Ćurke / Qurkaj
*Darza / Darzë
*Donja Klezna / Klezna e Poshtme
*Donji Štoj / Shtoj i Poshtëm
*Draginje / Dragaj
*Fraskanjel / Fraskanjell
*Gornja Klezna / Klezna e Epërme
*Gornji Štoj / Shtoj i Epërm
*Kaliman / Kalimani
*Kodre / Kodër
*Kolonza
*Kosići / Kosiq
*Kravari / Kravari
*Kruče / Kruç
*Kruta / Kruthë
*Krute / Krutë
*Leskovac
*Lisna Bore
*Međureč / Megjureç
*Mide / Millë
*Možura / Mozhurë
*Pistula / Pistull
*Rastiš / Rastish
*Reč / Reç
*Salč / Salç
*Šas / Shas
*Štodra / Shtodhër
*Sukobin / Sukobinë
*Sutjel / Sutjell
*Sveti Đorđe / Shëngjergj
*Ulcinj / Ulqini
*Vladimir / Katërkollë
*Zoganj / Zogaj

Žabljak

*Borje
*Brajkovača
*Dobri Nugo
*Gomile
*Gradina
*Krš
*Mala Crna Gora
*Motički Gaj
*Ninkovići
*Njegovuđa
*Novakovići
*Palež
*Pašina Voda
*Pašino Polje
*Pitomine
*Podgora
*Pošćenski Kraj
*Rasova
*Rudanci
*Šljivansko
*Šumanovac
*Suvodo
*Tepačko Polje
*Tepca
*Virak
*Vrela
*Žabljak
*Zminica

External links

* [http://www.monstat.cg.yu/Popis.htm Official results of 2003 census in Montenegro (Serbian only)]


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • List of cities in Montenegro — This is a list of cities in Montenegro. For a list of municipalities, see Internal structure of Montenegro; for a category, see ; for a list of all places in Montenegro, see List of places in Montenegro. (Listed are those settlements officially… …   Wikipedia

  • List of places in the Isle of Man — This is a list of places in the Isle of Man. In addition to the Isle of Man itself, the Isle of Man Government administers three small neighbouring islands: the Calf of Man, St Patrick s Isle and St Michael s Isle. There are four places with… …   Wikipedia

  • List of places named after Josip Broz Tito — During Josip Broz Tito s presidency and in the years following his death in 1980, several places in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia were named or renamed in honor of him as part of his cult of personality.Since the end of Yugoslavia …   Wikipedia

  • Montenegro — This article is about the country in Europe. For other uses, see Montenegro (disambiguation) and Crna Gora (disambiguation). Montenegro Црна Гора Crna Gora …   Wikipedia

  • List of Bosnia and Herzegovina-related topics — This is a list of topics related to Bosnia and Herzegovina. Those interested in the subject can monitor changes to the pages by clicking on Related changes in the sidebar.Bosnia and Herzegovina* Bosnia and Herzegovina * Republika Srpska*… …   Wikipedia

  • List of entities and changes in The World Factbook — This is a list of entities and changes in The World Factbook . The World Factbook is an annual publication of the Central Intelligence Agency of the United States with almanac style information about the countries of the world.As of February 2008 …   Wikipedia

  • List of cities in Europe — This is a list of cities in Europe by country. For a list of cities in the European Union, see Largest cities of the European Union by population within city limits and List of cities in the European Union with more than 100,000 inhabitants.… …   Wikipedia

  • List of cities in Switzerland — These are lists of cities in Switzerland. Municipalities with more than 10,000 inhabitants are considered to be cities (in German: Städte, in French: villes, in Italian: città). See Municipalities of Switzerland for a table of the largest and… …   Wikipedia

  • List of cities in the Netherlands by province — This is a list of large cities and towns in the Netherlands, sorted by province. There are no words in the Netherlands which exactly correspond to the English concept of a town . Either one lives in a gehucht (hamlet, settlement, smaller than a… …   Wikipedia

  • Municipalities of Montenegro — Municipalities of Montenegro …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”