Edward Długajczyk

Edward Długajczyk

Infobox Person
name = Edward Długajczyk


image_size =
caption =
birth_name =
birth_date = 1939
birth_place =
death_date =
death_place =
body_discovered =
death_cause =
resting_place =
resting_place_coordinates =
residence =
nationality = Polish
ethnicity =
citizenship =
other_names =
known_for =
education =
alma_mater =
employer =
occupation = historian
home_town =
title = Dr Hab.
salary =
networth =
height =
weight =
term =
predecessor =
successor =
party =
boards =
religion =
spouse =
partner =
children =
parents =
relations =


website =
footnotes =
Dr Hab. Edward Stanisław Długajczyk (b. 1939) is a Polish historian. He is specializing in history of Upper Silesia in 20th century.

He finished Polish philology at Jagiellonian University. In 1972 he gained a Ph.D. from University of Silesia. In 1982 Długajczyk passed his habilitation.

Works

*"Sanacja śląska 1926-1939: zarys dziejów politycznych" (1983)
*"Ludzie z bieruńskiego ratusza: rzecz o burmistrzach i radzie miejskiej w latach 1919-1939" (1989)
*"Bieruń Stary w dokumentach archiwalnych: materiały do planu zagospodarowania przestrzennego z lat 1946-1947" (1990)
*"Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922-1939" (1990)
*"Trudne lata nadziei: Bieruń Stary 1945-1950" (1990)
*"Podział Górnego Śląska w 1922 roku" (1992)
*"Tajny front na granicy cieszyńskiej: wywiad i dywersja w latach 1919-1939" (1993)
*"Grupy Z i N : polskie przygotowania dywersji wojskowej w Niemczech w latach 1921-1925" (1997)
*"Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919-1922" (2001)
*"Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1920" (2005)

References

*"Noty o autorach" (2008). In. Archiwa i archiwalia górnośląskie. Vol. 1. Katowice.

External links

* [http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=11044&lang=pl Edward Długajczyk at nauka-polska.pl]


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Zaolzie — Audio|Zaolzie.ogg|Zaolzie ( cs. Zaolší (Zaolží), pl. Zaolzie, Śląsk zaolziański, literally: Trans Olza River Silesia , de. Olsa Gebiet) is an area in the present day Czech Republic, which was disputed between Poland and Czechoslovakia. Zaolzie is …   Wikipedia

  • History of Cieszyn and Těšín — This article is a short history of the towns of Cieszyn and Český Těšín. For the modern history after 1920, see each articles. History of Cieszyn and TěšínThe area of the towns of Cieszyn and Český Těšín has been populated by Slavs at least since …   Wikipedia

  • History of Silesia — can be traced for many millenias, although only the last one and a half are relatively known. Silesia has been inhabited from time immemorial by people of multiple ethnic groups. Germanic tribes were first recorded within Silesia in the 1st… …   Wikipedia

  • Paweł Kubisz — Infobox Writer name = Paweł Kubisz imagesize = caption = Paweł Kubisz in 1928 pseudonym = birthname = birthdate = Birth date|1907|5|12 birthplace = Końska, Austria Hungary deathdate = death date and age|1968|8|19|1907|5|12 deathplace = Český… …   Wikipedia

  • Český Těšín — Czeski Cieszyn   Town   Town hall of Český Těšín …   Wikipedia

  • Cieszyn Silesia — Těšínsko redirects here. For other uses, see Těšínsko (disambiguation). Polish map of Cieszyn Silesia. The solid black line is the historical border of the region, and the broken black line is the international border …   Wikipedia

  • Silesia — For other uses, see Silesia (disambiguation). Historic Silesia, superimposed on modern international borders: The mediæval Bohemian crown land (as of 1538) outlined in cyan, Prussian Silesia as of 1815 in yellow …   Wikipedia

  • Cieszyn — For other places with the same name, see Cieszyn (disambiguation). Cieszyn Town square …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”