Johan Carel Marinus Warnsinck

Johan Carel Marinus Warnsinck

J.C.M. Warnsinck (Hoogwoud The Netherlands November 11 1882 - The Hague July 21 1943) was a Dutch naval officer and naval historian. Johan Carel Marinus Warnsinck was the son of the notary Cornelis Warnsinck and his wife, Tettje Halbertsma. He entered the Royal Naval Academy at Den Helder in 1899 and was commissioned an officer in the Royal Netherlands Navy in 1903, eventually rising to the rank of captain in 1930. In 1919, he married Catarina Elisabeth Delprat and they had one son and a daughter. He saw naval service in the East and West Indies as well as in European waters. In the Royal Netherlands Navy, he was a hydrographic specialist. From about 1920, he began to be interested in naval history and began with a special interest in the three Anglo-Dutch wars (1652-1674). He retired from active service in 1932 and devoted the remainder of his life to the study of Dutch maritime history.

Warnsinck became a key pioneer for the academic study of maritime history in The Netherlands. In 1933, he was appointed a lecturer at the University of Amsterdam and additionally at Leiden University in 1937. In 1939, he became Professor of Maritime History at the University of Utrecht. For many years, he was on the Council of the Linschoten Society and Secretary of the Commission for maritime history of the Royal Academy of Science. In 1938, he was elected an associate member of the Académie de Marine in Paris.

Works

*"De retourvloot van Pieter de Bitter (Kerstmis 1664-Najaar 1665)" (1929)

*"Reisen van Nicolaus de Graaff, gedaan naar alle gewesten des werelds, beginnende 1639 tot 1687 incluis" (1930)

* "Admiraal de Ruyter, de zeeslag op Schooneveld" (1930).

*"De geschiedenis van ons zeewezen : rede uitgesproken bij de opening zijner lessen in de geschiedenis van het zeewezen op den 30sten Mei 1933" (1933).

*"De vloot van den Konig-Stadhouder 1689-1690" (1934).

*"De kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst, 1785-1935" (1935).

*"De wetenschappelijke voorbereiding van onze eerste schipvaart naar Oost-Indië" (1936).

*"Abraham Crijnssen: de verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginië in 1667" (1936).

*"Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien boecken" (1931-37)

*"Piet Heyn: generaal in dienst der West-Indische Compagnie, luitenant-admiraal van Holland, 1577-1629" (1937)

*"De kapiteinsjaren van Maerten Harpertszoon Tromp" (1938)

*"Drie zeventiende-eeuwsche admiraals: Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen" (1938, 1943, 1976)

*"Itinerario: voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592 ; *Dl. 4-5*Reys-gheschrift vande navigatien der Portugaloysers / uitg. door J.C.M. Warnsinck" (1939)

*"De zeeoorlog van Holland en Zeeland tegen de Wendische steden der Duitse Hanze 1438-1441" (1939)

*"Een mislukte aanslag op Nederlands Brazilië, 1639-1640" (1940)

*"Twaalf doorluchtige zeehelden" (1941)

*"De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617" (1943)

*"Straat- en bochtvaarders : zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens"(1943)


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Carel — is a given name, and may refer to:In artistry:* Carel de Moor, Dutch etcher and painter * Carel Fabritius, Dutch painter and one of Rembrandt s most gifted pupils * Carel van Mander, Flemish painter, poet and biographer * Carel Vosmaer, Dutch… …   Wikipedia

  • List of historians by area of study — This is a list of historians categorized by their area of study. See also List of historians.By time periodAncient history*Ram Sharan Sharma Eminent Historian of Ancient India. *Michael Crawford (historian) *Edward Gibbon (1737 1794) The History… …   Wikipedia

  • Première bataille de Schooneveld — Pour les articles homonymes, voir bataille de Schooneveld. Bataille de Schooneveld La première bataille de Schooneveld, le 7 juin 1673 par …   Wikipédia en Français

  • Хемскерк, Якоб ван — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Хемскерк. Якоб ван Хемскерк нидерл. Jacob van Heemskerk Файл:Jacob van Heemskerk Project Gutenberg eText 17468.jpg Род деятельности …   Википедия

  • Battle of Schooneveld — The Battles of Schooneveld were two naval battles of the Third Anglo Dutch War, fought off the coast of the Netherlands on June 7 and June 14, 1673 (New Style; 28 May and 4 June in the Julian calendar then in use in England) between an allied… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”