Fernand Collin Prize for Law

Fernand Collin Prize for Law

The Fernand Collin Prize for Law (Dutch: Fernand Collin-prijs voor Recht) was named after Fernand Collin. It is awarded to a scientist who makes a significant contribution to law in Belgium.

Awards

* 1962 - Walter Van Gerven (Katholieke Universiteit Leuven): "Het toegeven van premies in het Klein Europees handelsverkeer"
* 1972 - Willy Van Rijckeghem (Ghent University): "Een econometrische studie van het dynamisch verband tussen inflatie en werkloosheid: een internationale vergelijking"
* 1982 - Marc Maresceau ((Ghent University): "De directe werking van het Europees gemeenschapsrecht"
* 1984 - Koenraad Lenaerts (Katholieke Universiteit Leuven): "Constitutie en rechter. De rechtspraak van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof, het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens"
* 1986 - Michel Flamee (Vrije Universiteit Brussel): "Octrooieerbaarheid van software. Rechtsvergelijkende studie : België, Nederland, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en het Europees octrooiverdrag"
* 1988 - Aloïs Van Oevelen (University of Antwerp): "De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht"
* 1990 - Jan Velaers: (University of Antwerp): "De juridische vormgeving van de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting"
* 1992 - Thierry Vansweefelt (University of Antwerp): "De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis"
* 1994 - Sophie Stijns (Katholieke Universiteit Leuven): "De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten naar Belgisch recht, getoetst aan het Franse en het Nederlandse recht"
* 1996 - Piet Taelman (Ghent University): "Het gezag van het rechterlijk gewijzigde in het gerechtelijk recht - begripsbepaling en -afbakening"
* 1998 - Patricia Popelier (University of Antwerp): "Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving"
* 2000 - Piet Van Nuffel (Katholieke Universiteit Leuven): "De rechten van nationale overheden in het Europees recht"
* 2000 - Annelies Wylleman ((Ghent University): "Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht"
* 2002 - Erik Claes (Katholieke Universiteit Leuven): "Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoreische benadering"
* 2004 - Johan Du Mongh (Katholieke Universiteit Leuven): "De erfovergang van aandelen"
* 2004 - Britt Weyts (University of Antwerp): "De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht"
* 2006 - Steven Lierman (University of Antwerp): "Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid. Gezondheidsrechtelijke analyse aan de hand van het gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde".

ource

* [http://www.fondationuniversitaire.be/nl/we_fernand.php Fernand Collin-prijs voor Recht]


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Fernand Collin — (Antwerp, 18 December 1897 11 December 1990), was a Belgian businessman. He was president of the Kredietbank from 1938 to 1973 and was also a professor at the Catholic University of Leuven.At the start of World War II, Fernand Collin, together… …   Wikipedia

  • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

  • 1967 — This article is about the year 1967. Millennium: 2nd millennium Centuries: 19th century – 20th century – 21st century Decades: 1930s  1940s  1950s  – 1960s –  1970s   …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”