Heat exchange

Heat exchange

Heat exchange may refer to:
*Heat transfer, an area of engineering concerned with the transfer of thermal energy (heat)
*A heat exchanger, a device used to exchange energy between fluids

Devices designed to perform a heat exchange include:
*Heat sinks, devices used to absorb energy from another object
*Radiators, devices used to move heat away from an object
*Refrigerators, devices used to cool objects or spaces


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • heat exchange — heat exchange, = heat transfer. (Cf. ↑heat transfer) …   Useful english dictionary

  • heat exchange — šilumos mainai statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Šiltesnės medžiagos šilumos perdavimas šaltesnei. atitikmenys: angl. heat exchange vok. Wärmeaustausch, m rus. теплообмен, m pranc. échange de chaleur, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • heat exchange — šilumos mainai statusas T sritis chemija apibrėžtis Šiltesnės medžiagos šilumos perdavimas šaltesnei. atitikmenys: angl. heat exchange rus. теплообмен …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • heat exchange — šilumos mainai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Šiltesnės medžiagos šilumos perdavimas šaltesnei. Yra trys rūšys: šilumos mainai laidumu, šilumos mainai konvekcija ir šilumos mainai spinduliuote. Vyksta kartu su daugeliu… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • heat exchange — šilumos mainai statusas T sritis Energetika apibrėžtis Šilumos perdavimas šiltesnės medžiagos šaltesnei. atitikmenys: angl. heat exchange vok. Wärmeaustausch, m rus. теплообмен, m pranc. échange calorifique, m; échange de chaleur, m …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • heat exchange system — šilumos mainų sistema statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. heat exchange system vok. Wärmeaustauschsystem, n rus. система теплообмена, f pranc. système d’échange de chaleur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • heat exchange in soil — šilumos mainai dirvožemyje statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Šilumos pernaša tarp dirvožemio paviršiaus ir jo sluoksnių. Pagrindinė šilumos tėkmės kryptis vasarą – gilyn į dirvožemį, žiemą – atvirkščiai – į viršų. atitikmenys …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • heat exchange in atmosphere — šilumos mainai atmosferoje statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Šilumos pernaša atmosferoje horizontalia ir vertikalia kryptimi. Vyksta konvekcijos, spinduliuotės, oro masių judėjimo būdu. atitikmenys: angl. heat exchange in… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • heat exchange by radiation — šilumos mainai spinduliuote statusas T sritis Energetika apibrėžtis Šilumos mainai tarp kūnų, vykstantys jiems spinduliuojant ir sugeriant elektromagnetines bangas. atitikmenys: angl. heat exchange by radiation vok. Wärmeaustausch durch Strahlung …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • heat exchange by convection — šilumos mainai konvekcija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Šilumos pernaša su neizotermine takiosios medžiagos judančia mase. Šilumos mainai konvekcija visuomet yra susiję su šilumos mainais laidumu. atitikmenys: angl. heat exchange by… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”