Plapcea Mică River

Plapcea Mică River

Geobox River
name = Plapcea Mică River
native_name =
other_name =
other_name1 =


image_size =
image_caption =
country_type = Countries
state_type =
region_type =
district_type = Counties
city_type = Villages
country = Romania
country1 =
state =
state1 =
region =
region1 =
district = Olt County
district1 =
city = Poboru,
Pişcani,
Scorniceşti
city1 =
length =
watershed =
discharge_location =
discharge =
discharge_max =
discharge_min =
discharge1_location =
discharge1 =
source_name =
source_location =
source_district =
source_region =
source_state =
source_country =
source_lat_d =
source_lat_m =
source_lat_s =
source_lat_NS =
source_long_d =
source_long_m =
source_long_s =
source_long_EW =
source_elevation =
source_length =
mouth_name = Plapcea
mouth_location = Jitaru
mouth_district =
mouth_region =
mouth_state =
mouth_country =
mouth_lat_d =
mouth_lat_m =
mouth_lat_s =
mouth_lat_NS =
mouth_long_d =
mouth_long_m =
mouth_long_s =
mouth_long_EW =
mouth_elevation =
tributary_left = Teiuş,
Pişcani,
Plăpiţa
tributary_left1 =
tributary_right =
tributary_right1 =
free = IX.1.5.1
free_type = Official River Code


map_size =
map_caption =

The Plapcea Mică River is a headwater of the Plapcea River in Romania.

References

* Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
* Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
* Comitetul Judeţean pentru situaţii de urgenţă Olt - Planul de Apărare împotriva Inundaţiilor - 2006 [http://www.prefecturaolt.ro/comunicate/plan.judetean.aparare.inundatii.pdf]
* Trasee turistice - judeţul Olt [http://www.e-calauza.ro/index.php?afiseaza=trasee-turistice-olt]


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Plapcea River — Geobox River name = Plapcea River native name = other name = other name1 = image size = image caption = country type = Countries state type = region type = district type = Counties city type = Villages country = Romania country1 = state = state1 …   Wikipedia

  • Teiuş River — Geobox River name = Teiuş River native name = other name = other name1 = image size = image caption = country type = Countries state type = region type = district type = Counties city type = Villages country = Romania country1 = state = state1 =… …   Wikipedia

  • Pişcani River — Geobox River name = Pişcani River native name = other name = other name1 = image size = image caption = country type = Countries state type = region type = district type = Counties city type = Villages country = Romania country1 = state = state1 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”