Valea Roşie River (Băiţa)

Valea Roşie River (Băiţa)

Geobox River
name = Limpeioara River
native_name =
other_name =
other_name1 =


image_size =
image_caption =
country_type = Countries
state_type =
region_type =
district_type = Counties
city_type = Villages
country = Romania
country1 =
state =
state1 =
region =
region1 =
district = Maramureş County
district1 =
city =
city1 =
length =
watershed =
discharge_location =
discharge =
discharge_max =
discharge_min =
discharge1_location =
discharge1 =
source_name =
source_location = Gutâi Mountains
Junction of headwaters Lăpuşna Mare and Lăpuşna Mică
source_district =
source_region =
source_state =
source_country =
source_lat_d =
source_lat_m =
source_lat_s =
source_lat_NS =
source_long_d =
source_long_m =
source_long_s =
source_long_EW =
source_elevation =
source_length =
mouth_name = Băiţa
mouth_location =
mouth_district =
mouth_region =
mouth_state =
mouth_country =
mouth_lat_d =
mouth_lat_m =
mouth_lat_s =
mouth_lat_NS =
mouth_long_d =
mouth_long_m =
mouth_long_s =
mouth_long_EW =
mouth_elevation =
tributary_left = Lăpuşna Mare
tributary_left1 =
tributary_right = Lăpuşna Mică,
Târşa,
Lapoşa
tributary_right1 =
free =
free_type = Official River Code


map_size =
map_caption =

The Valea Roşie River is a tributary of the Băiţa River in Romania. It is formed at the junction of headwaters Lăpuşna Mare and Lăpuşna Mică

References

* Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
* Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Băiţa River (Someş) — Geobox River name = Băiţa River native name = other name = other name1 = image size = image caption = country type = Countries state type = region type = district type = Counties city type = Villages country = Romania country1 = state = state1 =… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”