Funeral Sermon and Prayer

Funeral Sermon and Prayer

The Funeral Sermon and Prayer ( _hu. Halotti beszéd és könyörgés) is an old handwritten Hungarian text dating to 1192-1195. It was found on the 154a. page of the Codex Pray.

The importance of the Funeral Sermon comes from that it is the oldest surviving Hungarian, and Finno-Ugric text (although the first records of Hungarian are in a charter dated to 997). The whole sermon has two parts: the sermon's text (26 lines and 227 words) and the prayer (6 lines and 47 words). If one does not count repeated words, there are 190 individual terms in the script. The work was written after a Latin version (whilst the Hungarian edition is a particular writing rather than a translation). Since 1813, the manuscript has been kept in Budapest, Hungary.

The text

Old Hungarian

Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. yſa pur eſ chomuv uogmuc. Menyi miloſtben terumteve eleve miv iſemucut adamut. eſ odutta vola neki paradiſumut hazoa. Eſ mend paradiſumben uolov gimilcictul munda neki elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge mundoa neki meret nu eneyc. yſa ki nopun emdul oz gimilſtwl. halalnec halalaal holz. Hadlaua choltat terumteve iſtentul. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. eſ evec oz tiluvt gimilſtwl. es oz gimilſben halalut evec. Eſ oz gimilſnek vvl keſeruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola. Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec. Horogu vec iſten. eſ veteve wt ez munkaſ vilagbele. eſ levn halalnec eſ poculnec feze. eſ mend w nemenec. Kic ozvc. miv vogmuc.

Hog eſ tiv latiatuv ſzumtuchel. iſa eſ num igg ember mulchotia ez vermut. yſa mend ozchuz iarov vogmuc. Wimagguc uromv iſten kegilmet ez lelic ert. hug iorgoſſun w neki. eſ kegiggen, eſ bulſassa mend w bunet. Eſ vimagguc ſzen achſcin mariat. eſ bovdug michael archangelt. eſ mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Eſ uimagguc ſzent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. eſ ketnie hug ovga mend w bunet. Eſ vimagguc mend ſzentucut. hug legenec neki ſeged uromc ſcine eleut. hug iſten iv uimadſagucmia bulſaſſa w bunet. Eſ zoboducha wt urdung ildetuitvl. eſ pucul kinzotviatwl. eſ vezeſſe wt paradiſu nugulmabeli. eſ oggun neki munhi uruzagbele utot. eſ mend iovben rezet. Eſ keaſſatuc uromchuz charmul. Kirl.

Scerelmeſ bratym uimagomuc ez ſcegin ember lilki ert. kit vr ez nopun ez homuſ vilag timnucebelevl mente. kinec ez nopun teſtet tumetivc. hug ur uvt kegilmehel abraam. yſaac. iacob. kebeleben helhezie. hug birſagnop ivtua mend w ſzentii eſ unuttei cuzicun iov felevl iochtotnia ilezie wt. Eſ tiv bennetuc.

Hungarian (slightly archaic)

Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk! Íme, por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté először (a) mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki (a) Paradicsomot házául. És mind (a) Paradicsomban való gyümölcsből, mondá neki, éljen. Híján [csupán] tiltá őt egy fa gyömülcsétől. De mondá neki, miért ne ennék: "Íme, ki [mely] napon eszel az gyümölcsből, halálnak halálával halsz." Hallá holtát teremtő Istenétől, de feledé. Engede (az) Ördög intésének, és evék az tiltott gyümölcsből, és az gyümölcsben halált evék. És az gyümölcsnek oly keserű vala (a) vize [leve] , hogy (a) torkukat megszakasztja vala. Nem híján [csupán] magának, de mind (az) ő (egész) fajának halált evék. Haraguvék Isten, és veté őt ez munkás világba, és lõn (a) halálnak és pokolnak fészke, és mind (az) ő (egész) nemének. Kik azok? Mi vagyunk.

[A] hogy is ti látjátok szemetekkel: íme, egy ember sem múl [aszt] hatja ez [en] vermet, íme, mind ahhoz járó [k] vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét ez [en] lélekért, hogy irgalmazzon őneki, és kegyelmezzen, és bocsássa mind [en] ő bűnét! És imádjuk Szent Asszony Máriát és Boldog Mihály arkangyalt és mind [en] angyalokat, hogy imádjanak érte! És imádjuk Szent Péter urat, akinek ad [at] ott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja mind [en] ő bűnét. És imádjuk mind [en] szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miatt bocsássa ő bűnét! És szabadítsa őt ördög üldözésétől és pokol kínzásától, és vezesse őt Paradicsom nyugalmába, és adjon neki Mennyországba utat, és mind [en] jóban részt! És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: uram irgalmazz!

Szerelmes Barát [a] im! Imádjunk ez [en] szegény ember lelkéért, [a] kit Úr ez [en] napon ez [en] hamis világ tömlöcéből mente, [a] kinek e napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében helyezze, hogy bírságnap jutva mind [en] ő szentei és kiválasztottai között jó felől iktatva élessze őt! És tibennetek. Clamare ut: kyrie eleison!

English

Ye see, my brethren, with your eyes, what we are! Behold, we are dust and ashes. Through His divine grace the Lord God first made our ancestor, Adam, and gave him the Paradise of Eden for his home. And of all the fruits of Paradise, He bade him live, forbidding to him only the fruit of one tree, yet telling him, why he should not eat of it: "Lo, on the day thou eatest of this fruit, thou shalt die the death of deaths."

Adam had heard of his death from his Creator-God, yet he forgot. He yielded to the Devil’s allurement, and ate of the forbidden fruit, and in that fruit he partook of death. And so bitter was the juice of that fruit, it (almost?) burst their throats. Not only for himself, but for all his race he ate death. In anger, God cast him into this world of toil, and he became the nest of death and damnation, for all his kind. Who shalt be those? We are them.

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Sermón funerario y oración — Imagen del manuscrito original. El Sermón funerario y oración (en húngaro Halotti beszéd és könyörgés) es un antiguo texto húngaro manuscrito que data de los años 1192 1195. Fue encontrado en la página 154a del Códice Pray. La importancia del… …   Wikipedia Español

  • Prayer for the dead — Wherever there is a belief in the continued existence of man s personality through and after death, religion naturally concerns itself with the relations between the living and the dead. And where the idea of a future judgment or of purgatory… …   Wikipedia

  • Abraham Lincoln and religion — Abraham Lincoln s religious beliefs are a matter of controversy. Lincoln frequently referenced God and quoted the Bible, yet never joined any church. He was particularly secretive about his beliefs and respected the beliefs of others. Since his… …   Wikipedia

  • Death and state funeral of Gerald Ford — Former First Lady Betty Ford kneels in prayer at the casket of her late husband, Gerald Ford, as he lies in state. The Ford children, left to right, are Jack, Susan, Michael, and Steven. Part …   Wikipedia

  • Japanese funeral — A Japanese funeral includes a wake, the cremation of the deceased, a burial in a family grave, and a periodic memorial service. 99.82% of all deceased Japanese are cremated, according to 2005 statistics. [… …   Wikipedia

  • History of the Hungarian language — The Funeral Sermon and Prayer . This text, dated to 1192, is the oldest longer Hungarian only document. Earlier, Hungarian sentences and words appeared in Latin context. Hungarian is an Ugric language. It has been spoken in the region of modern… …   Wikipedia

  • Book of Common Prayer — For the novel, see A Book of Common Prayer. Part of a series on the Anglican Communion …   Wikipedia

  • Christian burial — Ascension Parish burial ground, Cambridge, UK. A Christian burial is the burial of a deceased person with specifically Christian ecclesiastical rites; typically, in consecrated ground. Until recent times Christians generally objected to cremation …   Wikipedia

  • Hungarian literature — is literature written in the Hungarian language, predominantly by Hungarians. Hungarian literature may also include literature written in another language than Hungarian (mostly Latin) which is significant due to its Hungary related topic or if… …   Wikipedia

  • George Washington and religion — The exact nature of George Washington s religious beliefs has been debated by historians and biographers for over two hundred years. Unlike some of his fellow Founding Fathers, such as Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, and Patrick Henry,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”