Beynəlmiləl

Beynəlmiləl

Infobox Settlement
official_name =Beynəlmiləl
native_name =
pushpin_

pushpin_mapsize =300
subdivision_type = Country
subdivision_name = flag|Azerbaijan
subdivision_type1 = Rayon
subdivision_name1 =Davachi
leader_title =
leader_name =
established_title =
established_date =
area_total_km2 =
area_footnotes =
population_as_of =
population_total =
population_density_km2 =
timezone =AZT
utc_offset = +4
timezone_DST =AZT
utc_offset_DST = +5
latd=41 |latm=19 |lats=46 |latNS=N
longd=48|longm=52 |longs=51 |longEW=E
elevation_m =
area_code =
website =

Beynəlmiləl is a village in the Davachi Rayon of Azerbaijan.

References

*GEOnet2|32FA8852E92D3774E0440003BA962ED3


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • beynəlmiləl — is. <ər.> Sif. mənasında. Millətlər arasında olan, bütün xalqlar tərəfindən qəbul edilmiş; beynəlxalq. Sabira! Beynəlmiləl tədbiri ülfət etməli! M. Ə. S.. // Yalnız bir millətə, bir xalqa deyil, bütün başqa millətlərə, xalqlara aid olan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beynəlmiləlləşdirilmə — «Beynəlmiləlləşdirilmək» dən f. is. Bir ərazidən, çaydan və s. dən bərabər surətdə istifadə etmək üçün müqavilə üzrə bütün dövlətlərə hüquq verilməsi. Dunay çayının beynəlmiləlləşdirilməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beynəlmiləlləşdirmə — «Beynəlmiləlləşdirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beynəlmiləlçilik — is. Beynəlmiləlçi olmaq; internasionalizm. Bolşevik beynəlmiləlçiliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beynəlmiləlləşdirmək — f. Beynəlmiləl elan etmək, beynəlxalq istifadə üçün azad elan etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beynəlmiləlçi — is. və sif. Beynəlmiləlçilik tərəfdarı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beynəlmiləlləşdirilmək — məch. Beynəlxalq istifadə üçün azad elan edilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beynəlmiləl — ə. millətlər arasında olan, millətlərarası …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Üçüncü Beynəlmiləl — Infobox Settlement official name =Üçüncü Beynəlmiləl native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Shamkir leader title = leader name =… …   Wikipedia

  • internasional — <fr.> 1. Bax beynəlmiləl. <Tofiq:> A kişi, eşqin nə ruscası, nə azərbaycancası! Eşq internasionaldır. M. İ.. 2. tar. Beynəlmiləl proletar himninin və Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası himninin adı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”