Hökməli

Hökməli

Infobox Settlement
name =Hökməli
settlement_type=Municipality
native_name =
pushpin_

pushpin_mapsize =300
subdivision_type = Country
subdivision_name = flag|Azerbaijan
subdivision_type1 = Rayon
subdivision_name1 =Absheron
leader_title =
leader_name =
established_title =
established_date =
area_total_km2 =
area_footnotes =
population_as_of =2008
population_total =4463
population_footnotes = [ [http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-26&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=x World Gazetteer: Azerbaijan] – World-Gazetteer.com]
population_density_km2 =
timezone =AZT
utc_offset = +4
timezone_DST =AZT
utc_offset_DST = +5
latd=40 |latm=25 |lats=52 |latNS=N
longd=49|longm=44 |longs=14 |longEW=E
elevation_m =
area_code =
website =

Hökməli (also, Gekmaly and Geokmaly) is a village and municipality in the Absheron Rayon of Azerbaijan. [TCSC|22] It has a population of 4,463.

References

*GEOnet Names Server


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Hokm — es un juego de Barajas (naipes) en el que se utiliza una baraja francesa, que consta de 52 naipes. El juego es una versión del juego Whist de Origen Persa jugado extensamente en Irán (Persia) con dos, tres o cuatro jugadores compitiendo entre… …   Wikipedia Español

  • Hokm — ( fa. حُکْم) is a version of the card game Whist played in Iran with four players competing against each other in two teams. It is similar to spades, but there is no bidding, and trump is declared every hand.Gameplay and MechanicsArrangementThe… …   Wikipedia

  • hökm — is. <ər.> 1. Əmr, buyruq, sərəncam. <Mirzə Məmmədqulu:> Camaat, bu gün cənab naçalnikin hökmü mövcibincə burada bir siyahı qərar verilib. C. M.. <İskəndər:> Hökmümə baş əydi Hind, Həbəş, İran. A. Ş.. Hökm çıxmaq – əmr gəlmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hökmən — z. <ər.> Mütləq, necə olursa olsun, hələm həlbət. Axşam hökmən bizə gəl. – Amma Teymur istəyirdi ki, Güldəstə hökmən o gecəni xatırlasın. H. Seyidbəyli. İnanıram mən; Həmin o həqiqət gələcəkdir; Başqa birisinin dililə hökmən; Deyiləcəkdir.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hökm — ə. 1) hakimlik, hökumət; 2) əmr, göstəriş, fərman; 3) qüvvət, nüfuz; 4) təsir …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hökmən — ə. mütləq, qəti, sözsüz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəhökm — f. və ə. hökmündə, hökmü ilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əhkam — ə. «hökm» c. t. heç bir şey əlavə oluna bilməyən, dəyişilməz hökm; doqma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əlhökmülillah — ə. hökm Allahındır …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Court piece — Origin South Asia (also popular in Iran, Suriname, Netherlands) Players 2×2 Cards 52 Play Counter clockwise (mostly) Card rank (highest to lowest) A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”